Kraftig ökning av hästens farligaste parasit

Hästens farligaste parasit, den stora blodmasken, har de senaste åren ökat kraftigt på svenska hästgårdar. Detta ihop med att flera av hästarnas parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel gör att det förebyggande arbetet för smittspridning har blivit än mer viktig.

Resistens mot avmaskningsmedel är ett stort problem och påverkar våra hästars hälsa negativt. En liten mängd parasiter är dock bra för hästen för att den ska bygga upp ett eget försvar – förutom när det kommer till stor blodmask (strongylus vulgaris). Därför är det viktigt att inte avmaska hästar på rutin utan att kontrollera mängden parasiter först med hjälp av ett träckprov.

–  Man ska tänka på att den stora blodmaskens livscykel är minst 6-9 månader lång. Det betyder att när hästen smittats tar det minst 6 månader innan larverna blivit vuxna och börjat urskilja ägg. Det är först då det går att se förekomst i en analys och därför hinner man aldrig göra analysen på hästar som avmaskas ofta, säger Anneli Blocher, biomedicinsk analytiker och parasitolog på Equippo Lab AB, som specialiserat sig på träckprovsanalyser på häst.

 

Kontrollera hästens mask

För att inte riskera att missa de farligaste parasiterna är det viktigt att ha en kontinuerlig rutin för kontroll och analys som visar de vanligaste maskarna. Då kan man lättare förebygga smitt- och resistensspridning genom att ge rätt avmaskningsmedel. Ger man fel avmaskningsmedel, eller avmaskar för ofta, kan man felaktigt tro att hästen blir ren efter behandlingen, fast det i själva verket inte har haft någon effekt alls.

– Stor blodmask kan ge symtom som liknar kolik och kan orsaka inflammationer och blodproppar som i värsta fall kan leda till att hästen avlider, säger Ann-Sofie Lindqvist, parasitolog på Equippo lab. Regelbundna analyser gör att man som hästägare får mycket bättre kontroll på inte bara den enskilda hästen, utan också på hagarnas mående, då smittan kan finnas kvar i markerna och gör att hästarna riskerar bli återsmittade.

 

Ansvar som hästägare

– Det är ett ansvar man har som hästägare att se till att motverka dels den ökade smittspridningen av stor blodmask, men även den ökade resistensen hos maskarna, säger Ann-Sofie Lindqvist. Att göra regelbundna träckprovsanalyser är både enkelt och snabbt utfört och det kan också vara avgörande för våra hästars framtida välmående.

 

Källa: Equippo Lab AB, maskkontroll.se.
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, pågående forskning om selektiv avmaskning mot stor blodmask.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.