Skapa förståelse för stoets övergångsperiod under brunst

Hästägare undrar ofta varför stoets första brunstperiod är så jobbig. För att besvara denna fråga måste vi först förstå övergångsperioden – tiden då hon anpassar sig från vintermånadernas vila till aktiv brunstsäsong, så som naturen tänkt sig.

Text: Andy Richardson, NAFs Chefsveterinär BVSc CertAVP(ESM) MRCVS

Vad är en övergångsperiod?

Majoriteten av våra ston har en säsongsbetonad brunst som utvecklats över tid för att fölen ska födas på våren. Denna timing är tänkt att maximera fölens överlevnad under den kommande vintern, genom att de då är äldre och mer motståndskraftiga.

Med detta i åtanke, har de flesta ston en period under vintermånaderna där de går ur brunst. Detta gäller dock långt ifrån alla, då flertalet studier har visat att upp till 25% av stona fortsätter brunsta året runt på det norra halvklotet.

De ston som slutar brunsta under vintern går igenom en övergångsperiod under sen vinter/tidig vår innan de landar i en regelbunden 21-dagarscykel som sen upprepas fram till sensommaren/tidig höst.

 

Vilka beteenden kan vi se under övergången?

Övergångsperioden kan påverka ston på en mängd olika sätt, vilket orsakar allt från subtila förändringar till mer betydande inverkan på prestationsförmågan:

 

Beteende Bakgrund
Stoet verkar vara i kraftig brunst Ökade nivåer cirkulerande östrogen via äggstockarna i övergångsperioden

 

Oberäkneligt humör Hormonella svängningar till följd av att östrogen-producerande folliklar växer och krymper under övergångsperioden
Förlängda perioder med visat brunstbeteende Större folliklar kan kvarstå i flera veckor innan de slutligen släpper i form av ägglossning i slutet av övergångsperioden
Ovilja att utföra mer krävande/samlande rörelser under ryttare Cirkulerande östrogennivåer kan ge beteenden som uppfattas som olydighet

 

Nedsatt fokus och koncentration Till följd av hormonella svängningar
Obehag under ryttare

Muskelspänning i rygg och bakparti

Folliklarnas tillväxt kan orsaka smärta i äggstockarna

 

Hur kan vi hjälpa våra ston?

När man hanterar fysiologiska besvär är ett naturligt tillvägagångssätt ofta bäst. Att bibehålla en stabil flock kring stoet är viktigt, i kombination med regelbunden utevistelse, motion och anpassad träning. Nutrition kan också spela en viktig roll, där en foderstat med mycket fiber och låg andel stärkelserikt kraftfoder ofta är fördelaktigt. Specifikt näringsstöd som är säkert, naturligt och ger stöd för stoets brunstmönster bör starkt övervägas för presterande ston.

 

På vilket sätt kan NAF Oestress stötta stoets hormonella och beteendemässiga svar?

NAFs synergistiska blandning tillför en noggrant balanserad örtbas som kombinerar fördelarna från traditionell munkpeppar med krampbark och silverax för att stötta hennes naturliga brunstcykel. Den är rik på antioxidanter, vilket hjälper till att rensa ut överskott av fria radikaler som kan uppstå i perioder av oxidativ stress. Tillsatsen av biotillgängligt magnesium underlättar den glatta muskulaturens funktion. Magnesium har även en naturlig koppling till produktionsnivåerna av olika hormoner, inklusive östrogen, progesteron och kortisol, vilket uppmuntrar till lugn och stödjer frånvaron av hormonella svallningar. NAF Oestress låter ditt sto arbeta mer konsekvent och bibehålla prestationsförmågan oavsett säsong.

 

Besök gärna vår hemsida, www.naf-equine.eu/se, för mer information om hur du kan stötta ditt sto året runt.

 

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.