Alla uppfödares dröm respektive mardröm. Ett friskt starkt föl – ett dödfött med två  anlagsbärande förälder. Foto: Kim C Lundin

Äntligen svensk test för den dödliga genkombinationen

Under våren och sommaren präglades avelsvärlden av Warmblood Fragile Foal Syndrom. SLU har nu goda nyheter till uppfödare som skickade sina provtagningar utomlands för att inte riskera att betäcka två anlagsbärare med varandra.

Provtagning och anlagsbestämning  av WFFS i Sverige hindrades tidigare av patenträttigheter. Istället har uppfödare skickat sina prover med tagel och eller blod till utländska laboratorier.  Nu kan provanalys genomföras utan att SLU riskerar patentintrång, meddelar pressavdelningen på SLU.

Det är Husdjursgenetiska laboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala som fått klartecken att köra testet för Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). Den fruktade sjukdomen är dödlig i 25 procent av fallen om två anlagsbärare av WFFS får en avkomma. Det finns ännu ingen uppskattning på hur stor andel i den svenska varmblodspopulationen som är anlagsbärare men WFFS kan ligga bakom tidiga kastningar, för tidigt födda föl och föl kan födas med sjukdomen och uppleva stort lidande innan de dör eller avlivas. För stoägare med ett WFFS-positivt sto är det viktigt att välja en hingst som inte är bärare. Stoägare med WFFS-fritt sto kan utan risk för förlorat föl använda en anlagsbärande hingst.

För hästar som ännu inte härstamningskontrollerats, till exempel unga eller ännu oregistrerade hästar, kan WFFS-testet köras samtidigt som härstamningskontrollen. För övriga hästar som redan är härstamningskontrollerade behöver man som hästägare skicka in ett nytt prov och be om att det görs en identitetskontroll mot hästens befintliga DNA-profil, samtidigt som WFFS-testet körs. Man får då ett intyg på att det aktuella provresultatet verkligen gäller ens häst. Det går bra att göra detta även för importerade hästar som är härstamningskontrollerade i ett annat land, eftersom laboratorierna kan utbyta information med varandra.

En undersökning av anlagsbärarfrekvensen avseende WFFS i SWB-populationen pågår just nu vid SLU. För att kunna få resultat snabbare än tidigare planerat görs undersökningen på fölårgången 2017. Detta kommer inte att göra någon signifikant skillnad för utfallet jämfört med om årets fölårgång hade använts. Studien kommer inte att generera några individuella resultat för fölen, utan enbart ge besked om anlagsbärarfrekvensen i SWB-populationen.

Husdjursgenetiska laboratoriet och SWB har gjort en överenskommelse som gäller fr o m fölårgång 2019. Detta innebär att man som fölägare kommer att kunna få ett extra förmånligt paketpris på WFFS-testet och härstamningskontrollen när provet skickas via SWB, i samband med registreringen av föl som föds 2019. Provsvaren på WFFS-testet för dessa föl kommer att skickas från SLU till SWB.

Det saknas uppgifter på vad ett WFFS-test kommer att kosta, för SWB-registrerade hästar jämte hästar grundregistrerade i andra stamböcker.

Läs mer om WFFS-test hos SLU

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.