Dandelon med AVN Foto: Kim C Lundin

Bruksprovet har startat: 3-åriga hingstar exteriör

Bruksprovet är igång med 3-åriga hingstar för exteriörbedömning och visning vid hand. Bilder och omdömen. (Texten uppdateras)

AVN med exteriördomare Jan-Ove Olsson inledde bruksprovet med granskning av de nu bara åtta 3-åriga hingstarna. De visades i två grupper, tre gångartshingstar och fem hopphingstar.

Not. De omdömen som ses här är inte på något sätt slutliga och gör inte anspråk på att vara korrekt exakt återgivna. De är gjorda efter bästa förmåga som en läsarservice

3-åriga hingstar

Hingsten namn och stam, eventuell tidigare merit, bild, AVN:s omdöme

Bordeaux (Hann f -16 e Bon Coeur u Lara Croft e Locksley II, uppf Frank Martens-Bruns, äg Hanna Morrison) Visad på rådgivande bedömning.

Bordeaux

Omdöme: 166 cm, ädel, högställd, inte så lång i linjerna, smal i sin bog och mer att fylla i efterhand, korrekt i rörelse, åt det gracila hållet, en ädel individ som helhet. Energisk skritt, behöver slappna av, måttlig steglängd, spänstig trav med elasticitet och god balans.

Gianluigi Buffon (SWB f -16 e Fürstenball u Tenna-Light e Midt-West Ibi-Light, uppf/äg Helena Olsson, Stall Nolvik Hb) Visad på rådgivande bedömning

Gianluigi Buffon

Omdöme: 165 cm, 21 cm i skena, långlinjerad, mer massa, lång brett ansatt hals, långa linjer i manke och kors, benad för sin grovlek, knipt inskening, ren avspänd skritt, kunde vara jämnare i sitt påskjut bak, lägre i sin högra korshalva, ganska taktmässig trav men inte så stark i påskjutet än, kunde varit jämnare.

Dandelon WCB (SWB f- 16 e Dragon Welt u Lili e Longchamp, uppf  Christel Oscarsson, äg West Coast Breeding, Christel Oscarsson) Visad på rådgivande bedömning

Dandelon

Omdöme: 172 cm, 19 cm i skena, en större individ högställd med långa linjer, normalgrov, liggande bog, uttrycksfullt huvud, långt kors. Lite knipt under framknäna, parallellförskjuten, kunde vara mjukare i sina kotor överlag. Skritten taktmässig måttlig i sin steglängd, taktmässig trav med balans men önskar mer energi och påskjut.

3-åriga hopphingstar

Filkes Red Fury (SWB f -16 e Red Hot Chilli u Pie Molise e Feliciano, uppf/äg Maria Jurestam) Visad på rådgivande bedömning

Filkes red Fury

Omdöme: 164 cm, 20 cm i skena, en modern sporttyp, inte så mycket könskaraktär, framvikt i sin bog, bra längd på halsen, ska musklas lite mer över sin rygg, länd och sluttande kors, vek i sina kotor, något uttåad och korrekt i rörelse, ren avspänd, taktmässig skritt, taktmässig ganska aktiv trav.

Atmosphere SH (SWB f -16 e Irco Mena u Diva (55) e Cardento, uppf Stjärnholm Equestrian AB, äg My Lagerberg / Blue Spruce Farm)

Atmospere SH

Omdöme: 171 cm, 21 i skena, högställd, normalgrov, kvadratisk eller högrektangulär, Längd på halsen och manken och i sin överarm, brant bog inget negativt för hoppning, ska musklas mer över rygg och länd, korspartiet, smal i sin bål naturligt för en yngre individ, smala kotben, något vek där, något marktrång men korrekt i rörelse, något krokhasig, stora hovar, ganska taktmässig skritt, ganska taktmässig trav, påskjutet i skritt och trav kunde vara distinktare.

Cape Canaveral HE (SWB f -16 e Connor u Astroid e Alcatraz, uppf/äg Hippo Essentia AB)

Cape Canaveral HE

Omdöme: 173 cm, 22 cm i skenan, högställd, lång i linjerna, långt huvud, välformad hals, naturlig resning, manken väl markerad, lång i sin överarm, musklad, sluttande kors, kraftiga ledgångar, välbenad från sidan, bra muskulatur i sin skank, lindrigt parallellförskjuten och kunde vara något stabilare bak. Skritten avspänd rörlig god steglängd. Traven mjuk avspänd genom kroppen, kunde vara mer undersatt i sina bakben.

Laidback Luke WM (KWPN f-16 e Stakkato Gold u Soterma e Guidam uppf W.F.M. van Gestel, äg Gränsbo Stuteri, Johan Ifverson & Egbert Schep)

Laidback Luke

Omdöme: 169 cm, 21 i sin skena, välutvecklad högställd, harmonisk individ, uttrycksfullt huvud, naturlig resning, markerad manke med mjuk övergång till rygg, liggande bog, funktionellt välformat kors och ländparti, välbenad från sidan, lindrigt tåtrång och biljarderar. Skritten är ren ganska avspänd normal steglängd, bbalanserad taktmässig trav med ett visst register.

Chini con Omnes F (SWB f-16 e Kashmir van Schuttershof u Diamant v/t Dauwhof e  Chin Chin, uppf/äg Eva Gudmundsson)

Chini Con Omnes F

Omdöme: 159 cm, 20 cm i skena, ädlare individ av mindre slag, proportionerlig i längd led, lite lågställd i formatet, längd på sitt huvud och hals, omarkerad i sin manke, sänkt ryggparti och länd som behöver muskler, parallellförskjuten båda fram även inskeingarna, knipt, stora hovar, ojämn i trakterna, skritten är ganska taktmässig, normal i sin steglängd, inte så stark i sitt påskjut, ganska taktmässig trav, registret kanske inte är den starkaste egenskapen.

Startlistor

SWB:s bruksprov arrangeras från 26 februari – 3 mars

Tidigare artiklar

SWB:s bruksprov med ny besättning på flera poster

Klara startlistor till bruksprovet – speciella smittskyddsåtgärder

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.