Felicia Wester Menhammar

Hippologen Felicia fick drömjobbet

Wången berättar i ett pressmeddelande om hippologen Felicia Wester som fått jobb som stallchef inom Menhammar, ett av Sveriges största stuterier.

Läs hela pressmeddelandet här:

Menhammar stuteri har anställt hippologen Felicia Wester som stallchef för filialerna. Felica Wester är 28 år, examinerad travhippolog med stort intresse för avel och uppfödning.

Den 23 mars tillträdde hippologen Felicia Wester tjänsten som stallchef för Menhammarfilialerna Granskog gård och Norrby gård med sextiotalet ston.
– I rollen ingår att vara arbetsledare, lägga schema för personalen och strukturera hästgrupper. Jag ska planera fölvak och genomföra dem. Ha kontakt med stoägarna, leverantörer och kollegorna på Menhammar. Till min hjälp kommer jag ha tio helårsanställda, inklusive en biträdande stallchef, och en del säsongsanställda, berättar Felicia Wester.

En unik utbildning gav Felicia drömjobbet

Hippologprogrammet är en världsunik utbildning som kombinerar teori och praktik genom hela utbildningen. Huvudman för utbildningen är SLU, men utbildningarna bedrivs på hästnäringens riksanläggningar Wången, Strömsholm och Flyinge.
– Jag som inte kommer från en hästfamilj tänkte att jag kommer att ha svårt att komma någon vart om jag inte pluggar. Så jag sökte hippologprogrammet för att lära mer och för att skaffa mig kontakter. Och det visar sig nu att det var rätt, jag hade inte fått det här jobbet utan min utbildning. Att jobba på Menhammar var en dröm redan innan jag började plugga, säger Felicia Wester.

I hippologprogrammet ingår en rad kurser som ska förbereda studenterna för att kunna arbeta i ledande roller. De läser bland annat kurser i pedagogik, ledarskap, projektledning och företagsekonomi med särskild inriktning på hästverksamhet.

– Det finns ett stort behov av välutbildade stallchefer, och stallschefsaspiranter, så väl inom tävlings- som inom avelsverksamheten inom travsporten. Jag hoppas att andra stuterier följer efter och anställer hippologer för att öka kvalitén inom vårt verksamhetsområde, säger Menhammars stuterichef veterinären Johan Hellander.

I sin tjänst på Menhammar kommer Felicia även ha nytta av att ha läst grunderna i hästavel, reproduktion och fölning samt genetik. I hennes utbildning ingår även utformning av avelsmål och avelsmetoder liksom metoder för egenskapsprövning, identifiering och registrering. Samt förebyggande hälsovård, förhindrande av smittspridning och viss sjukdomslära.

– På Menhammar värdesätter vi den utbildning som ges på Wången genom hippologprogrammet, den är mycket välbehövlig för den svenska aveln, säger Johan Hellander.

Felicia med sambo och två hundar har nu flyttat in i tjänstebostaden på Ekerö.
– Jag ser fram emot att komma igång med arbetet, utforma min roll och träffa alla kollegor och hästar. Jag drivs av att ta ansvar, det är då får jag uträttat som mest. Jag gillar förstås att jobba praktiskt, men också planera och strukturera. Att kommunikationen mellan medarbetarna fungerar är jätteviktigt och jag vill att det ska vara enkelt och trivsamt att jobba, säger Felica Wester.

Felicia Wester. Foto Joel Markgren

 

FAKTA
Kandidatexamen i hippologi 180 hp
Det treåriga hippologprogrammet ges på hästnäringens riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm. Inriktningen trav ges på Wången. I utbildningen ingår även A-tränarkursen.
Huvudman är SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Sista ansökningsdag är 15 april. Läs mer på wangen.se/utbildning

Menhammar
På Menhammar föder man upp, tränar, tävlar och säljer förstklassiga travhästar. Stuteriet utgör kärnan i verksamheten och är en av Sveriges äldsta och största uppfödare av varmblodiga travhästar. Har varit landets vinstrikaste uppfödare tio år i rad.

Felicia Wester
Ålder: 28 år
Från: Umeå
Utbildning: Travhippolog. Studerat näringslära, ekonomi, engelska och psykologi i USA.
Examensarbete: Effekt av relativ ålder på travhästars tävlingsprestation https://stud.epsilon.slu.se/14994/

Beskrivning av tjänsten
Stallchef är direkt underställd stuterichefen. Verksamheten med uppstallning av såväl egna som gästande avelsston och egna unghästar är lokaliserad på tre olika gårdar på Munsö och Adelsö cirka 10 km från Menhammar gård.

I arbetsuppgifterna ingår:
Personalansvar och arbetsledning för medarbetare i stallet, för närvarande 10 helårsanställda medarbetare (ex. ansvar för schemaläggning, veckovisa arbetsplatsträffar och tillse att det dagliga arbetet fungerar).
Ansvar för de hästar som är uppstallade på Granskog, Norrby och Lindby (ex ansvar för att planera betessäsong, inventera foder och säkerställa utfordringsrutiner, planera placering för hästarna i stallar och utedrifter, planera och genomföra betäckningssäsongen i samarbete med gårdens andra stallchef och veterinär, planering och genomförande av fölövervakning).
Ansvar för kundkontakter med stoägare.
Ansvar för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på ett aktivt sätt.

Felicia Wester. Foto Joel Markgren

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.