Silver Kazam på bilden är Astrid Borgs uppfödning och född 2015 e Kannan-Casall. En framgångsrik saga, såld på auktion och sedan premiehingst i Oldenburg. Foto: Kim C Lundin

Så här mycket kostar det att göra föl

Många vill ta föl på sitt sto eller rentav satsa på uppfödning. Men vad kostar det egentligen? Hästnäringens Nationella Stiftelse har arbetat fram en produktkalkyl.

Produktkalkyl för föl

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) lanserar tillsammans med Avelskommittén en produktkalkyl som hjälper hästuppfödare att beräkna och analysera sina uppfödningskostnader. Det är inte alltid lätt att överblicka alla kostnader som bör räknas in i vad det kostar att ta fram ett föl från betäckning av stoet till färdig unghäst. För de som vill tillverka sin egen nästa häst kan det vara bra att se vad det kommer att kosta. Samma sak för de som vill köpa – så här mycket kostar det att ta fram en färdig häst.

Den nya produktkalkylen ska ses som ett stöd för uppfödare att beräkna sina uppfödningskostnader. Det kan hjälpa till med att skapa ett underlag för prissättning.Om uppfödare har koll på kostnaderna går det att påverka lönsamheten i verksamheten.

Kalkylen fylls i med varje stoägares egna kostnader eftersom alla har ganska olika situation. Det som finns med i kalkylen täcker in allt från kostnaden för avelsstoet och betäckning, till uppfödning av fölet och träning av den unghästen. Just kostnad för träning och inridning kan vara bra att ha med sig, det är inte helt lätt att göra det själv för alla. Läs Sara Nilssons blogg om unghästutbildning.

För att kunna använda kalkylen bör du vara hyggligt van vid Excel eller andra kalkylprogram.
Ladda ner kalkylen och börja räkna

Erfarenhet bakom produktkalkyl

De som tagit fram kalkylen har gedigen erfarenhet av uppfödning av hästar sedan många år.

– Vi hoppas att kalkylen ska hjälpa uppfödarna att få en överblick över hur varje enskild kostnad påverkar den totala uppfödningskostnaden för den unga hästen. Med en tydlig bild över kostnaderna blir det enklare att påverka lönsamheten vilket är viktigt för en stark inhemsk avel, säger Christina Olsson, avelschef på Svensk Travsport och ordförande i hästnäringens avelskommitté.
Christina Olsson är ordförande i SWB:s averlvärderingsnämnd och är i år nominerad som årets uppfödare på Ryttargalan.

Christina Olsson spanar på sin uppfödning Astoria under Falsterbo Horse Show Foto: Kim C Lundin

För att säkerställa att kalkylen ska vara användbar och täcka in alla de viktigaste kostnaderna har en rad uppfödare av olika raser fått testköra den. En av dessa uppfödare är Per Jansson som föder upp SWB-hästar på Stall Godá,. Per Jansson är också styrelsemedlem i SWB och i SwedeHorse.
– Vi har arbetat med kalkylen för att säkra att vi tar betalt för alla kostnader när vi säljer hästarna. Kalkylen är ett bra verktyg för att jobba med lönsamheten i den dagliga verksamheten och se var de stora kostnadsposterna finns och hur dessa påverkar ett möjligt försäljningspris, säger Per Jansson.

Per Jansson Foto: Kim C Lundin

Källa: HNS

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.