Bruksprovsvinnare 2018 Point Bbreak och Demand Foto: Kim C Lundin

Stora förändringar i hingstselekteringen hos SWB

”Premierad” eller ”Accepterad” – det är de två nivåerna som införs i SWBs hingstselektering under 2021. Förändringen innebär att kraven på de hingstar som ska verka i svensk varmblodsavel sänks samtidigt som konsumentinformationen ökar och Bruksprovets konkurrenskraft stärks.
– Det här är den enskilt största förändringen som SWB gör i hingstregelverket på många år och det kommer ge stoägarna möjlighet att välja hingst mer fritt, säger Emma Thorén Hellsten, avelsledare för SWB.

 

De hingstar som uppfyller de tidigare kraven som ställdes för att bli ”godkänd” kommer från och med 2021 att tilldelas avelsvärdeklass ”Premierad”. Premierad innebär att hingsten uppfyller högt uppsatta kvalitetskrav avseende såväl prestation som exteriör och hälsa.

– De Premierade hingstarna kommer dessutom att kopplas till SWBs nya disciplinspecifika avelsprogram för hoppning respektive dressyr som förväntas vara klara under hösten 2021, avslöjar Emma Thorén Hellsten, avelsledare SWB.

Avelsvärdeklassen ”Accepterad” har lägre krav när det gäller exteriör och prestation än vad som tidigare krävts för godkännande för SWB-avel.  Bland annat innebär det att unga hingstar ska ha minst 7 poäng för extremiteter och i övrigt inga betyg under 6 i hingstens specialdisciplin. Oavsett om hingsten klassas som ”Premierad” eller ”Accepterad” kommer avkommornas papper kunna bli gröna.

– Det har tillkommit nya avelsförbund med lägre krav än våra och till exempel i Tyskland har man sedan 2020 godkänt alla hingstar som genomfört deras bruksprov, oavsett poäng. Det har inneburit att vi släppt in hingstar i vår avel som inte klarat motsvarande krav som ställs vid SWBs bruksprov. Främst genom införandet av ett-sto-licensen, som i praktiken fungerat som en avelsvärdeklass med lägre krav än vad som krävts för avelsvärdeklasserna G och G2. Det har givit en negativ konkurrenssituation för den hingstägare som väljer att låta sin hingst gå igenom SWBs bruksprov och det vill vi nu rätta till, berättar Emma Thorén Hellsten.

Från och med 2021 kommer SWB också att införa kravet att alla hingstar som ska stå och verka i avel i Sverige och som inte redan har genomfört SWBs bruksprov ska bedömas exteriört av Avelsvärderingsnämnden, AVN.

– Detta innebär ingen skillnad för de importerade hingstar som redan tidigare uppfyllt kraven för avelsvärdeklass G, som nu kommer att heta Premierad. Däremot blir det skillnad för de hingstar som tidigare inte uppfyllde kraven för G, men som kunde användas i SWB-avel genom sitt godkännande i något annat avelsförbund och via ett-sto-licens hos SWB.  Dessa hingstar kommer även fortsättningsvis att kunna användas i SWB avel, via ett-sto-licens eller ordinarie licens, förutsatt att de uppfyller kraven för ”Accepterad”, berättar Emma Thorén Hellsten.

Emma Thorén Hellsten är nyfiken på vad förändringen kommer innebära för svensk avel på sikt.
– Jag har såklart ingen spåkula och det går inte att utläsa några resultat från till exempel Tyskland än. Vi hoppas att det kommer att innebära att stoägarna får mer objektiv information om ett bredare spektrum av hingstar, vilket förhoppningsvis leder till välinformerade beslut från stoägarnas sida.

Mer om regeländringarna hittar du på SWB:s hemsida > > >
I SWB Avelspodden diskuterar Emma Thorén Hellsten och Gustaf Johansson ändringarna mer ingående.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.