barn ponny catharina

Ridsporten den idrott som tappar mest – vad gör vi för fel?

Catharina Hansson | 28/10 - 2020

Ridsporten har tappat 35 procent på tio år! 35 procent!

Vad gör vi för fel?

Skälen till minskningen är förstås många. Ett nog så viktigt skäl är att siffrorna baserar sig på LOK-stödet och många av de ridskolor som tidigare fick LOK-stöd förlorade det när man började tillämpa en strängare tolkning av vad som var föreningsdriven verksamhet och vad som var företagsdrivet. Klubbarna fick alltså inte LOK-stöd för de timmar som barn och ungdomar red om ridskolan drevs i privat regi.

Men det är inte hela sanningen.

Kostnaderna för att rida har på sina håll ökat kraftigt under den här tiden. Vissa ridskolor har höjt sina avgifter med 100 procent, bland annat på grund av renoveringar och ombyggnader som tvingats fram av nya regelverk. Ett nog så tungt skäl för många att avstå ridningen.

Ett ytterligare skäl är också att barn och unga tillbringar mindre och mindre tid på ridskolorna. Allt fler kommer bara och rider och deltar inte i andra aktiviteter som kan ge LOK-stöd.

Men ändå – som aktiv tycker man att världens mest fantastiska sport bara borde locka fler och fler och att alla bara borde vilja vara i stallet mer och mer!

Vad kan vi göra bättre? Vi måste göra bättre.

För vi inom sporten vill ju inte vara en exklusiv klubb, vi vill ju att många ska vilja rida och vara med hästar! Ju fler vi blir, desto starkare blir vi också som rörelse.

 

Inspireras av gymnastiken

I en annons/artikel från Årets eldsjäl berättar man om gymnastikens framgångar. Där har man en ökning på hela 53 procent. Man har satsat på nya sporter – bland annat parkour och cheerleading – och bestämt sig för att arbeta aktivt för att öppna för nya sporter samtidigt som man satsar på att utbilda i utvecklingsarbete och ledarskap.

• Ridsporten har en lång tradition av att utveckla ledarskap – men hur kan vi bli ännu bättre på det?

• Kan vi bli världsbäst på att skapa ett inkluderande och inbjudande klimat på våra ridklubbar som gör att fler vill vara där mer?

• Ridsporten är en av de idrotter som erbjuder minst tävlingsmoment för de aktiva. Som fotbollsspelare har du matcher varje vecka, som ryttare på en ridskola får du i bästa fall tävla ett par gånger per termin. Kan vi bli bättre på att utveckla tävlingsmöjligheter för ridskoleryttare? (Tänk nu inte fyrkantigt ”tävla” utan att skapa tävlingsmoment på ett odramatiskt sätt – på samma sätt som fotbollsbarnen spelar match.)

• Kan vi bli duktigare på att hitta på roliga aktiviteter för barn och ungdomar vid sidan av själva ridningen?

• Kan vi utveckla utbudet av ridning så att det inte bara handlar om hoppning och dressyr? Låt oss tänka till nu – vilken är ridsportens motsvarighet till parkour??

 

HÖR AV ER!

Mycket görs säkert på många av våra ridklubbar för att utveckla ridsporten och locka fler. Hör gärna av er till mig och berätta, så att vi kan skriva inspirerande reportage om vad ni gör – så att fler kan ta efter! Mejla till catharina@ridenews.se.

 

Siffrorna från Riksidrottsförbundet:

Fotboll 11,2 (–9%)
Innebandy 3,0 (–10%)
Ishockey 2,4 (–12%)
Gymnastik 2,1 (+53%)
Handboll 1,8 (–13%)
Ridsport 1,5 (–35%)
Basket 1,4 (–22%)
Simidrott 1,4 (+3%)
Tennis 0,8 (–22%)
Friidrott 0,7 (–32%)

De tio största barn- och ungdomsidrotterna, räknat i antal deltagartillfällen per capita under 2018. Statistiken grundar sig på föreningarnas rapporterade aktiviteter för flickor och pojkar i åldern 7–20 år. Inom parentes står den procentuella utvecklingen under tio år, alltså sedan 2008.

Källa: Centrum för idrottsforskning, Riksidrottsförbundet/LOK-stöd.

Titta på gymnastikens framgångsfaktorer

Den sport som lyckats växa mest är gymnastiken och där pekar man på flera faktorer som orsak till ökningen.

Satsningar på nya sporter inom förbundet – som parkour och cheerleading (som tillhörde Gymnastikförbundet fram till 2019) är en viktig faktor.

Men man har också infört en uppförandekod på förbundsnivå och satsat mycket på att stötta föreningarna med ledarskapsutbildning och utveckling.

2012 antog man en strategi där man bestämde sig för att arbeta med frågor som att öppna för nya former av gymnastik, att få fler anläggningar och att utbilda med mer fokus på ledarskap. I centrum står frågan hur gymnastik ska bedrivas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.

Följ mig här