Är det slut med ridsporten som folksport? Förslagen som kan slå ut hästnäringen

Catharina Hansson | 21/7 - 2020

Ridsporten hotad för all framtid – fler behöver agera. Ska ridsporten bara bli ett nöje för de allra rikaste och en sport för eliten?

 

Redan i vintras skrev vi här på Ridenews om den statliga Övergödningsutredningen som i ett betänkande föreslår en rad åtgärder för att minska övergödningen i Östersjön och våra vattendrag. Läs mer här > > >

I juli presenterade Jordbruksverket sitt yttrande om utredningen. Där hade vi nog hoppats se mer av en verklighetsförankring och goda argument mot de kraftfulla förslagen, men av detta blev intet.

Jag har bland annat kontaktat Hästnäringens Nationella Stiftelse för att försöka ta reda på om det finns någon samlad aktion från hästnäringen för att försöka stoppa eller dämpa reformivern. Där ser man inte ännu så allvarligt på förslagen och menar att det förstorats upp i medierna. Läs mer > > >

Jag har läst hela utredningen och följt frågan och håller inte med. Även om det kommer att dröja innan något blir lagstiftning måste vi inom hästnäringen agera nu och driva opinion för att de åtgärder som införs inte krossar hela den bransch som byggts upp.

Det handlar för ridsportens och hästhållningens del om kraftfulla åtgärder som föreslås, åtgärder som om de genomförs kommer att få enorma konsekvenser – hästägare tvingas sälja hästar, stall tvingas slå igen och sparka ut inackorderingar, hela företag inom hästnäringen kommer att tvingas flytta eller lägga ner.

I korthet handlar det om att man kommer att behöva mycket större resurser än idag för att köpa mer mark, underhålla mark och hårdgöra ytor eller mocka och underhålla hagar i en omfattning som vi knappt kan föreställa oss.

Vi vet alla redan idag hur svårt det är att få lönsamhet. Få vill betala vad det i verkligheten kostar att föda upp en häst. Med de föreslagna åtgärderna kommer det att bli ännu dyrare. Alla tycker idag att det är dyrt nog att ha en häst uppstallad eller driva ett stall, nu kommer kostnaderna att rusa i höjden. Många ridskolor går idag på knäna, med de föreslagna åtgärderna kommer de att få ökade kostnader eller helt tvingas slå igen eller flytta om den mark de har idag inte fungerar i linje med de föreslagna åtgärderna.

Vem kommer att betala?

Är det slut med ridsporten som folksport och breddidrott i Sverige så att den bara ska bli ett nöje för de allra rikaste och en sport för eliten?

 

I korthet föreslår utredningen dessa åtgärder:

– Nuvarande regler om mockning av hagar, utformning av hagar, skydd mot vattendrag och lagring och hantering av gödsel ska utökas och omfatta all hästhållning, alltså även mindre och privata stall. ”Förordningen bör inte ha en gräns för hur få eller många hästar som måste hållas på en anläggning för att den ska gälla.”

– Mark bör inte användas som hästhage i mer än 10 år eftersom ackumulationen av näringsämnen då blir för stor.

– För att minimera näringsläckage från hagar rekommenderas att hästtätheten i hagar inte bör överstiga 2–3 hästar per hektar, och att hagar ska ha minst 80 % intakt växttäcke, 10 % kan ha ett förtunnat växttäcke, men inte mer än 10 % bör vara söndertrampat.

Hela dokumentet: Betänkande av Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (kallad Övergödningsutredningen) > > >

En av mycket få som reagerat är Niklas Jonsson som tar upp frågan i ett gästinlägg hos tidningen Ridsport > > >

Ullrica Landmér har startat en namninsamling mot förslagen som man kan skriva på här > >>

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.

Följ mig här