Foto Catharina Hansson

Sitsens viktigaste grundstenar: Takt, balans och symmetri

Sitsskolan | 2/2 - 2022

Jag har identifierat tre viktiga grundstenar för en bra sits. Som jag ser det så behöver du som ryttare ha koll på alla tre för att du ska kunna rida din häst så att den arbetar rätt och bygger upp de muskler som behövs för att den ska vara hållbar.

För det första behöver du kunna rida i en regelbunden och jämn takt. Du behöver ha förmåga att ta in hästens takt i din kropp – ungefär på samma sätt som när du dansar pardans. Om det nu är någon som gör det nuförtiden. Jag har en känsla av att vi ofta glömmer bort hur viktig takten är, trots att det är första steget i utbildningsskalan. Ett par bra övningar som tränar takten i trav hittar du här > > >

Den andra grundstenen är balansen. Det är inte särskilt lätt att hålla balansen på ett levande djur som är i ständig rörelse. Du behöver ha starka coremuskler och tillräcklig styrka i benen för att kunna balansera upp din kropp och för att vara tillräckligt stadig i hästens rörelser framåt. Om du har problem med din balans blir det också svårt för din häst att röra sig balanserat. Balans och takt hör ihop – det är omöjligt att rida i jämn takt om du är obalanserad. Och utan en jämn takt går det inte att hitta en bra balans.

Tredje grundstenen är symmetri eller liksidighet. Även om vi alla en sida som är starkare än den andra så behöver du som ryttare vara någorlunda jämn i höger och vänster sida. Annars kan du inte belasta hästen lika mycket på båda sidor och ge jämna hjälper till hästen på både höger och vänster sida. Då blir det svårt för hästen att arbeta i en bra balans.

Alla tre grundstenarna är alltså beroende av varandra. Vilken av dessa är du själv bra på? Och är det någon grundsten du behöver jobba på? För min egen del så har jag bra taktkänsla och hyfsad balans men behöver jobba aktivt på att bli mer liksidig.

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.

sits sitsträning

Drömmer du om en bra sits?

Sitsskolan | 1/2 - 2022

Vi ryttare strävar efter det här fantastiska samspelet med hästen. När hästens muskler rör oss framåt och uppåt i en mjuk, fin rytm. Och när ryttare och häst hittar en gemensam rörelse.

Jag forskar om samspelet mellan ryttare och häst och är grundare av Rider’s Position. Sitsen är mitt favoritämne, och den här veckan kommer jag att blogga om ryttarens sits och om hur vi kommunicerar med hästen.

Varför tycker jag att sitsen är så viktig? Jo, för att sitsen är grunden till all ridning och till vår kommunikation med hästen. Det är genom kroppen och sitsen som vi ”pratar” till hästen. Och fångar upp vad hästen säger till oss.

Sitsen påverkar hästens hälsa och välbefinnande. Ryggproblem och hältor hos hästar ökar i rask takt och forskningen visar att ryttarens sits är en bidragande orsak. Om du exempelvis lutar dig åt ena hållet så belastas inte bara hästens ena sida mer än den andra, utan hästen tar även kortare steg med den andra sidans benpar. Hästen rör sig alltså ojämnt. En bra sits bidrar till att hästen arbetar rätt och bygger de muskler som behövs för att bära upp sin ryttare. Om du är obalanserad och har svårt att vara kvar i balans när hästens rör sig så blir det som om hästen tvingas bära omkring på en illa packad ryggsäck. Alltså inte särskilt bekvämt.

Hästar är känsliga djur som känner direkt när en fluga landar på kroppen. De är väldigt lyhörda för hur du sitter i sadeln och reagerar snabbt på förändringar i din sits. Jag har flera gånger hört ryttare säga: ”Min häst har blivit så känslig för hur jag sitter”. Ryttare som alltså har märkt hur snabbt hästen reagerade när de ändrar något i sitsen. Det kan vara att ryttaren placerar sin vikt på ett annorlunda sätt. Eller lyfter blicken.

Här är mina 5 tips till en bra sits:

1) Börja med att skapa en mental bild av hur du vill sitta på hästryggen. Det gör du genom att titta på skickliga ryttare.
2) Känn efter att du placerar dig på den djupaste delen av sadeln och på triangel som består av dina båda sittben och blygdbenet. Då hamnar du mitt över hästens tyngdpunkt. Det ger dig de bästa förutsättningar för att du ska kunna röra dig i balans tillsammans med din häst.
3) Lyft upp blicken och bröstbenet så att axlarna kommer mitt ovanför höfterna.
4) Släpp ner benen och låt benen hänga ner runt hästens sidor utan att klämma.
5) Låt fötterna sjunka mjukt ner i stigbygeln så du får en låg tyngdpunkt och blir ”jordad”.

Mari Zetterqvist Blokhuis

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.