Foto Catharina Hansson

Sitsens viktigaste grundstenar: Takt, balans och symmetri

Sitsskolan | 2/2 - 2022

Jag har identifierat tre viktiga grundstenar för en bra sits. Som jag ser det så behöver du som ryttare ha koll på alla tre för att du ska kunna rida din häst så att den arbetar rätt och bygger upp de muskler som behövs för att den ska vara hållbar.

För det första behöver du kunna rida i en regelbunden och jämn takt. Du behöver ha förmåga att ta in hästens takt i din kropp – ungefär på samma sätt som när du dansar pardans. Om det nu är någon som gör det nuförtiden. Jag har en känsla av att vi ofta glömmer bort hur viktig takten är, trots att det är första steget i utbildningsskalan. Ett par bra övningar som tränar takten i trav hittar du här > > >

Den andra grundstenen är balansen. Det är inte särskilt lätt att hålla balansen på ett levande djur som är i ständig rörelse. Du behöver ha starka coremuskler och tillräcklig styrka i benen för att kunna balansera upp din kropp och för att vara tillräckligt stadig i hästens rörelser framåt. Om du har problem med din balans blir det också svårt för din häst att röra sig balanserat. Balans och takt hör ihop – det är omöjligt att rida i jämn takt om du är obalanserad. Och utan en jämn takt går det inte att hitta en bra balans.

Tredje grundstenen är symmetri eller liksidighet. Även om vi alla en sida som är starkare än den andra så behöver du som ryttare vara någorlunda jämn i höger och vänster sida. Annars kan du inte belasta hästen lika mycket på båda sidor och ge jämna hjälper till hästen på både höger och vänster sida. Då blir det svårt för hästen att arbeta i en bra balans.

Alla tre grundstenarna är alltså beroende av varandra. Vilken av dessa är du själv bra på? Och är det någon grundsten du behöver jobba på? För min egen del så har jag bra taktkänsla och hyfsad balans men behöver jobba aktivt på att bli mer liksidig.

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.