Sofia och Vlad Sofia Eriksson Vladimir Drybcak

Tankar om ledarskap , del 1

Sofia Eriksson & Vladimir Drybcak | 25/1 - 2020

Ledarskap Del 1 

Vi utgår från vår egen erfarenhet när det gäller hästar.
Vi lär oss om hästar från hästar och vi lär oss om oss själva genom hästarna.

Vi påstår inte att våra erfarenheter och slutsatser är den enda rätta vägen till hästen, vi vet bara att det vi lärde oss fungerar för oss med våra hästar och fungerar även för många andra människor med deras hästar.

Ledarskap kan definieras på många sätt, vi använder oss av en enkel beskrivning. 

Bra ledarskap är lika med en välfungerande relation mellan människan och häst.

foto: Johanna Blixbo

För oss är hästar vackra i deras ärliga, instinktiva och omedelbara sätt att vara. 

Vi älskar hästar för att dom är som dom är och vi vill att de också förblir som dom är.

Därför menar vi att ledarskap går ut på att det är människan som måste utvecklas.
Vi anser att det är människan som måste lära sig om hästens värderingar, om hästens sätt att vara.
(att få oss att börja tänka som en häst istället för att få hästen att tänka som en människa)

Hästens utbildning innebär för hästen en inlärning av nya rörelser, en större kontakt till sin egen kropp, bättre balans och ökad styrka. Hästen genomgår i sin utbildning många små steg som kan betraktas som en mognadsprocess,
något som pågår över tid och som sker sakta. 

Människans roll i en välfungerande relation med hästen är däremot mycket svårare.
Människan behöver göra det svåraste i början. 

Om människa ska ha ett bra ledarskap, måste man bestämma sig att från och med nu är hästen en partner.
En partner, är någon jag respekterar och litar på.
För att ha välfungerande relation med sin häst måste man behärska sina ambitioner och
göra saker tillsammans med sin häst.
Man måste bestämma sig att jobba med sig själv, ställa högre krav på sig själv, än på sin häst.

Det svåraste och viktigaste för människan är att acceptera det faktum att hon är i större behov av utveckling än hästen är. Det är den medvetna beslutet att ändra på sig själv och låta hästen vara så orörd som möjligt, som öppnar vägen för ett bra ledarskap.

 Med det sagt menar vi absolut inte att hästen ska vara den som ”styr och ställer”, eller att hästen får göra vad den vill…

Mer om detta kommer i del 2.. 

Foto: Patricia Bergsten

 

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.

Följ mig här