Självkänsla- hur påverkas vi egentligen?

Sofia Grenevall | 6/7 - 2019

Självkänsla är ett begrepp som är relaterat till individens egenskaper som optimism och känsla av hopp för framtiden. En god självkänsla leder till att man hanterar belastningar och påfrestningar i livet bättre och ger oss en känsla av inre kontroll. Effekten blir att stressorer (saker och situationer om stressar dig) upplevs som mindre hotande.

Hur kan man mäta självkänsla?
Ett tecken på låg självkänsla kan vara bland annat att man ofta tycker att:
– Det är väldigt viktigt att bli omtyckt av andra
– Att andras åsikter om mig är väldigt viktiga
– Att man rättar in sig efter andras åsikter och anpassar sig för att vara andra till lags
Dessa beteenden som ofta grundar sig på en låg självkänsla kan leda till en negativ inre dialog med klankande kommentarer. Vi behöver separera jaget från våra prestationer, bara för att jag gjorde en mindre bra sak betyder det inte att jag är misslyckad.

Hur kan man uppnå en god självkänsla då?
Med hjälp av KBT kan man lära sig redskap som innebär att man lär sig att resonera med sina negativa tankar. Våra tankar påverkar oss mer än vad många är medvetna om och har man en negativ inre dialog inom sig flera timmar per dygn har man sämre tillgång till positiva tankar och det leder ofta till ångest och oro.
Under mina år som KBT terapeut har jag ofta sett sambandet mellan låg självkänsla och en negativ inre dialog. Om man får lära sig att resonera med sina tankar har man ett användbart redskap i bakfickan för hela livet och som är applicerbart på många olika typer av situationer och ger dig en trygghet att kunna hantera svårigheter!

Var din egna bästa vän!

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.

Om att vara nöjd…

Sofia Grenevall | 13/5 - 2019

Nöjdhet handlar om att acceptera omständigheterna och situationerna som de är, acceptans gör att vi lättare närmar oss lycka och glädje. Om vi ”brottar ner” vår nöjdhet genom att gå runt och känna oss missnöjda leder det bara till olycka och lidande i våra liv.

Varför jaga efter perfektion i en värld som inte är perfekt?

Nöjdhet är precis som mindfulness, en förmåga att lägga märke till de bra sakerna i livet. Det är så vanligt att vi går runt med en känsla av att inte vara nöjda. Vi vill alltid ha något mer… Den känslan påverkar oss såklart negativt. Motsatsen till nöjd är ju missnöjd- missnöjd är en stark negativ känsla och motsatta känslan är tacksamhet. Om vi upplever mer tacksamhet är det lättare att vara nöjd. Det hänger ihop!

Att vara tacksam och nöjd handlar inte om att lägga sig platt och sluta att sträva efter något. Känslan av att vara nöjd och uppleva tacksamhet ger sinnesro, lycka och glädje och ger oss kraft att fortsätta sträva framåt dit vi vill. På vägen till det vi vill ha måste vi faktiskt unna oss att vara nöjda, klappa oss själva på axeln och bekräfta oss själva som vi är och vara nöjd över våra prestationer!

När det handlar om att sätta upp mål och delmål i livet brukar jag vara noggrann med att påminna om just detta.

Frågan är om du vet när du är nöjd?

Kan det vara så att du vant dig vid att gå runt och tänka negativa tankar kring vad som gör dig nöjd så även när du nått ett tillstånd där du trodde att du skulle bli/ vara nöjd så är du ändå inte nöjd? Negativa tankar dränerar oss på energi och bromsar din fart framåt i livet.

Vad jag vill få fram här är att vi då och då måste stanna upp och ifrågasätta våra tankar.

Ifrågasätt dina tankar;

– Fråga dig om du verkligen vet när du kommer att vara nöjd eller om det är så att risken är ganska stor att du mer eller mindre alltid kommer att fortsätta vara missnöjd?

– Hur ska du bli nöjd?

– Behöver du ha andra mål för att bli nöjd?

– Eller räcker det bara med ett nytt förhållningssätt?

– Hur skulle du kunna tänka då? Vilket ”mindset” behöver du?

Prova på att vara mer här och nu och upplev att nöjdheten och tacksamheten faktiskt kan förgylla ditt liv – Glöm inte att njuta, livet är här och nu! J

/ Sofia Grenevall KBT Terapeut och personlig tränare.

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.