Att skicka sin häst på träning

Sofia Hallin | 31/7 - 2020

Just nu jobbar jag för fullt efter att ha flyttat till Reykjavík och har i dagsläget cirka 13 hästar i träning, alla i olika åldrar och med olika träningsbakgrund. Det har fått mig att fundera lite över vad som kan vara bra att tänka på i samband med detta, att låta någon annan träna sin häst. Så jag tänkte att varför inte dela med mig av detta till er. Och jag har försökt att skriva blogginlägget utifrån ett svenskt perspektiv 🙂

Innan man bestämmer sig för att skicka sin häst på träning kan det vara bra att fundera över varför vill jag skicka min häst på träning och vad vill jag få ut av träningsperioden. Det kan var bra att välja en sak att främst fokusera på, speciell om träningsperioden är en kortare tid. Det blir då lättare för både häst och tränare att fokusera på just det och det kan vara lättare för hästägaren att se ett resultat, se skillnaden på hästen innan och efter. Till exempel att förbättra takten i tölten, balans, kontroll av överlinje mm. Sen är det såklart att förbättring inom ett område kan ge flera positiva resultat. När hästen har kommit till tränaren är det viktigt att hästägare och tränare har en öppen dialog och pratar tillsammans om hur båda parter upplever hästen, vad som behöver förbättras och hur man ska arbeta för att komma dit. Det kan även vara så att målet för träningsperioden ändras under tiden av olika anledningar. Som regel kan man välja att skicka sin häst på träning antingen en viss tidperiod eller för träning av ett visst moment, tex: inridning, töltsättning, avelsvisning mm. En inridningsperiod brukar vanligtvis vara mellan 6-10 veckor.

Skillnaden mellan Sverige och Island är främst att människor i Sverige äger oftast en eller två hästar som sina egna ridhästar och skickar sin häst på träning för att lösa ett problem eller för att få hjälpa att ta nästa steg fram i träningen. På Island är det vanligare att man äger fler hästar som tränas under längre tidsperioder av utbildade tränare. Det allra viktigaste för att alla parter ska bli nöjda är att ha en dialog mellan varandra, både innan, under och efter träningsperioden. Om du skickar din egen ridhäst på träning kan du även fråga om det finns möjlighet att få undervisning till exempel innan och efter träningsperioden. Efter träningsperioden bör tränaren kunna visa hästen så att du får se vad som har förbättras samt att du får prova hästen igen med hjälp av tränarens instruktioner. Det kan också vara bra att få uppdateringar under vägen, tex att man stämmer av hur allt går och/eller får bilder eller video skickad till sig som hästägare.

Det är svårt som tränare att ge svar på hur resultatet av träningsperioden kommer se ut. Hästar är ju levande djur och det är svårt att säga innan hur lång tid det tar innan man når ett visst mål. Ibland går allt mycket lättare än vad som tror och hästen utvecklas i snabbare fart. Desto mer erfarenhet och desto fler hästar man tränat blir det lättare att förutsäga hur hästen kommer utvecklas. För mig som tränare är det viktigt att vara lyhörd och lyssna på hästägaren och dennes tankar och önskemål. Dessutom måste jag vara ärlig, realistisk och kunna ge min åsikt om hästen och dennes potential.

Du får alltid ut mer av träningen om hästen är i god fysisk kondition, då har hästen lättare att ta till sig träningen samt att röra sig korrekt. Något annat som kan vara bra oavsett om du eller någon annan tränar hästen är att kolla igenom hästen till att få veta att den mår bra, tex kan man be en veterinär göra en hälsoundersökning, sen är det viktigt att hästen får tänderna kollade (speciellt yngre hästar). Annat kan också vara att se till så att hästen är avmaskad samt att den har en god och välfungerande skoning. Om hästen har speciella svårigheter, är rädd för vissa saker eller har ändrat sitt beteende kan det vara bra att låta en tex equiterapeut eller liknande kolla över hästen.

Att få hjälp med träningen för både häst och ryttare och kan hjälpa ekipaget att ta näsa steg fram i träningen. Det kan vara nyttigt att få vila från sin häst ibland speciellt om man har en ridhäst som man har ridit under en längre tid då är det lätt att bli hemmablind och då kan de behövas en förändring.

 

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.