Taktproblem i tölt

Sofia Hallin | 21/1 - 2020

Tidigare har jag skrivit en del om Tölt som gångart och hur man kan börjar träna sin häst i tölt. När man har en äldre mer utbildad ridhäst så gäller det att försöka få sin häst att gå så taktrent som möjligt. Oren takt, både trav och passtakt, hänger ofta ihop med att hästen inte rör sin kropp på ett korrekt sätt, hästens hållning gör att takten försämras på olika vis. Det här kan bero på att hästen saknar styrka, balans, att den inte är rakriktad, det kan också bero på att ryttaren påverkar hästen hållning eller balans på ett negativt sätt. Här kommer jag skriva lite om vilka taktproblem som kan uppstå och hur vi kan försöka lösa detta.

Passtakt: Hästen rör sig mer lateralt, dvs att avståndet blir kortare emellan dom samsidiga benparen och längre mellan dom diagonala benparen. Detta visar sig oftast med att hästen blir styv och känns stel, är den väldigt passtaktig kan det se ut som den vaggar från sida till sida. Detta vara en häst som är spänd och därav styv i sina rörelser eller en häst som inte svarar på ryttarens drivande hjälper, då kan hästen hamna på framdelen och arbetar inte nog med sin bakdel.

Till att få en passtaktig häst att förbättra takten bör ryttaren lägga fokus på att lösgöra hästen och få den mjuk i kroppen. Till exempel kan man använda övningen ”öppna” som är en lösgörande (och samlande) dressyrövning som dessutom har väldigt positiv påverkan på takten i tölten. Att rida hästen i öppna gör att den rör sig mer åt det diagonala (travtakt) hållet istället för det samsidiga hållet (passtakt). Ett annat exempel är att rida hästen på böjt spår: volt, serpentiner eller åttvolt. Är anledningen bakom passtakten att hästen är spänd behöver ryttaren först och främst få hästen lugn och avslappnad både fysiskt och psykiskt. En övning som är bra både för att få hästen avslappnad och lösgjord är att låta hästen ”kyssa stigbygeln” i stillastående, både till höger och vänster.

Travtakt: Hästen rör sig mer diagonalt. Avståndet blir längre mellan dom samsidiga benparen och samtidigt kortare mellan dom diagonal benparen. Den travtaktiga hästen är ofta överrest och arbetar på ett felaktigt sätt med överlinjen, sänkt rygg och hamnar på framdelen. Ryttaren kan känna att han behöver ”hålla” hästen i tölt med tyglarna, upplevelsen kan också vara att hästen har ”fallit isär”, vilket betyder att bakdel och framdel arbetar var för sig och ryggen är sänkt.

Till att få en travtaktig häst att förbättra takten bör ryttaren lägga fokus på att kontrollera hästens överlinje, länga hästen fram och ner och få den att arbeta rätt med ryggen. Det kan man göra med att använda övergångar mellan skritt och tölt i korrekt hållning, både på rakt och böjt spår. En annan bra övning man kan använda sig av är övningen ”sluta”, när ryttaren rider hästen i sluta så rör sig hästen mer år det samsidiga hållet (passtakt) och mindre åt det diagonala hållet (travtakt). Sluta kan ryttaren använda sig av i både skritt och tölt för att förbättra takten. Om hästen är överrest är det främst är det viktigt att ryttaren får en förståelse och blir medveten om hur hästen använder sin överlinje och sedan lär sig både hur det ska kännas och se ur när hästen arbetar korrekt.

Vissa hästar töltar som allra bäst på lös tygel, utan större inverkan från ryttaren.

Såklart är anledningen till taktproblemen olika och det är inte alltid alla hästar stämmer in i någon viss ram. Dessutom fungerar olika övningar bra för olika hästar och ryttare. En del hästar kan också pendla mellan att vara travtaktiga till att vara passtaktiga beroende på vilket tempo man rider dom i. Detta handlar främst om unghästar som bygger styrka i gångarten och fortfarande arbetar med att hitta sin balans. Om hästen inte bjuder tillräcklig fram tex så behöver ryttaren först och främst börja med att få hästen svarar rätt på dom drivande hjälperna. Det kan vara en bra idé att ta hjälp av en instruktör för att ta reda på vad anledningen bakom taktproblemet är för att så kunna veta hur man ska lägga upp sin träning. Ibland kan man behöva gå tillbaka i sin träning för att kunna komma framåt, i mitt inlägg där jag har skrivit om ”Töltsättning” har jag skrivit om vilka förutsättningar som gäller för hästen och ryttaren för att tölten ska fungera. Först och främst behöver dessa punkter fungera hos både häst och ryttare innan ni går vidare. Oftast är det dom små sakerna som gör dom stora skillnaderna!

Detta är ett blogginlägg. Det är skribenten som står för innehållet i texten, inte Ridenews.