barfotaskor

Barfotaskor tillåts – nytt beslut från SvRF:s tävlingssektion

Nu få ryttare rida fram med barfotaskor. Tävlingssektionen har, på förslag från dressyr- respektive hoppkommittén, beslutat att tillåta viss användning av så kallade barfotaskor.

Här är förtydligandet, som gäller till och med 2022-12-31. Nya TR kommer att gälla från och med 1 januari 2023.


TR II moment 211.6.1.1 (dressyr)

Barfotaskor, vars syfte är att ersätta ordinarie skor är endast tillåten vid ridning till framridningsbana och till tävlingsbanan.
Som barfotaskor räknas utrustning som inte fästs högre upp än på ballarna.

TR III moment 306 punkten Hästskor (hoppning)
Så kallade barfotaskor, vars syfte är att ersätta skor, räknas som hästskor. De är tillåtna vid ridning på tävlingsplatsen. Barfotaskor är inte tillåtna vid framhoppning eller på tävlingsbanan.
Som barfotaskor räknas utrustning som inte fästs högre upp än på ballarna.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.