Foto: Fredrik Jonsving

Dressyrdomare kränkte funktionär

”Men fy, ska hon vara med och förstöra bilderna?”. Det är vad domaren sagt om funktionären på tävling. Nu har uttalandet blivit ett fall för disciplinnämnen.

Enligt anmälaren är det inte första gången hon kränkts av dressyrdomaren. Tre personer har vittnat att uttalandet stämmer och disciplinnämnden väljer att ge domaren en tillrättavisning.

Den anmälda domaren har själv inte uttalat sig om varken händelsen eller påföljden. I yttrandet från nämnden står att läsa följande:

”Enligt TR moment 182 p 3 ska en domare ”uppträda korrekt som ett föredöme inom sporten”. Det är inte i något fall accepterat att kränka någon annan, i synnerhet inte en ideell funktionär. Disciplinnämnden anser att uttalandet vid prisutdelningen är och kan uppfattas som kränkande. Vad gäller flertalet andra kränkande kommentarer som anmälaren uppger den anmälde sagt, kan disciplinnämnden inte ta ställning till då det inte är redogjort för när uttalandena skett”.

Nämnden lämnar också ärendet vidare till tävlingssektionen som ska bedöma om domaren är lämplig för sitt uppdrag.

Beslutet i sin helhet

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.