Det fanns röntgenförändringar i både hals och rygg på hästen [Bild för illustration, ej aktuell häst] Foto: Kim C Lundin

Dressyrhäst började stegra sig – köparen stämde säljaren

För ett år sedan skakade en köpare och en säljare hand och den 12-åriga valacken fick ett nytt hem. Köpet föll inte väl ut – dressyrhäst började stegra sig. Nu har ärendet varit i rätten efter en stämning och parterna förlikats.

Dressyrhäst började stegra

Köparen betalade 200 000 kr för den då 12-åriga dressyrhästen med begränsade meriter och tävlingserfarenhet. Hästen togs hem till köparen samma dag som en veterinärbesiktning med exportröntgen genomförts i slutet på mars 2018. Provridningen hade gått bra och köparen gjorde ingen utökad veterinärundersökning av nacke och rygg inför köpet.

En kort tid efter köpet började hästen stegra sig vid ridning. Det är inte något eftersträvansvärt för en tävlingshäst, att en 12-årig dressyrhäst började stegra kort tid efter köp är olycksbådande. Efter bara lite mer än två månader tog köparen hästen till samma veterinärklinik som vid köpet för undersökning. Veterinären fann då att hästen var behäftad med fel bestående i förstorat ledutskott i halskotpelare, intilliggande tornutskott i ryggen med scleros och cystabildning samt intilliggande tornutskott i ländryggen. I dagligt tal kallas det här kissing spines och är en diagnos som inte alltid innebär ett slut för en hästs fortsatta träning och tävling.

Ytterligare en veterinär synade röntgenbilder och drog samma slutsatser. Båda veterinärerna var eniga om att felen förelegat i mer än sex månader – med god marginal före köpet. De funna felen berättigade köparen till att häva köpet alternativt få prisavdrag trots att undersökningen inför köp kunde varit mer omfattande.

Köparen hade köpt hästen genom sitt bolag och skickade in en stämningsansökan inskickad till Lunds tingsrätt i november 2018. Säljaren bestred den stämningen med argumentet att hen genom köpekontraktet friskrivit sig från den aktuella typen av fel. Så kallad kissing spines är inte per automatik avgörande för hästens användning. Inga av de fel som käranden gjort gällande uppmärksammades vid överlåtelsebesiktningen. Säljaren hade inte lämnat några utfästelser avseende hästens skick.
Parterna har nu gått med på en förlikning som innebär att säljaren ska betala 105.000 kronor till köparens bolag. Förlikningsavtalet har bekräftats formellt av tingsrätten.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.