En ny film visar exempel på olämplig ridning för att hjälpa funktionärer att se när man ska agera.

Olämplig ridning – när är det dags för överdomaren att ingripa?

När är det dags för överdomaren att agera mot olämplig ridning på dressyrtävlingen? En ny instruktionsfilm visar exempel på när det är dags att bevaka ett ekipage extra noga eller varna en ryttare på framridningen.

När är ridningen fortfarande harmonisk även om hästen går i en djupare form? Och när handlar det om en fixerad position som faller under kategorin ”Tveksamt”? Eller rent av en ridning som är ”Olämplig”? När är det dags för överdomaren att ingripa?

En instruktionsfilm producerad av det tyska ridsportförbundet har fått svenskt ljudpålägg och detaljerade exemplifierande riktlinjer har tagits fram för överdomare och stewards att använda. Svenska Ridsportförbundet använder filmen på sina utbildningar för överdomare och den finns öppet publicerad på Youtube.

Inför årets tävlingssäsong ska de nya riktlinjerna appliceras landet runt. Instruktionsfilmen ger bara exempel relaterade till framridning av dressyrhästar.

På filmen kan man se exempel på olämpliga ridsätt och funktionärerna får instruktioner om hur man ska agera.

Vi kunde från början publicera filmen som fanns tillgänglig på Youtube. Det visade sig sedan att Svenska Ridsportförbundet inte hade rättigheterna för att publicera filmen öppet utan endast för att visa den i utbildningarna. Den är därför inte längre tillgänglig.


Instruktionsfilm

Skärmbilder på riktlinjerna från filmen

I filmen finns flera avsnitt förstorade och texten tydligt läsbar.

Tre zoner

Enligt instruktionsfilmen kan ett ekipage uppvisa ett ridsätt som gör att handhavandet och beteendet kan hamna i en av tre zoner med allt allvarligare följder. Ett ekipage kan uppvisa ett harmoniskt uppträdande som inte kräver stewardens ingripande.

Det kan finnas beteende och situationer som är tveksamma – då är rådet enkelt, stewarden ska granska förloppet noga.

Om en ryttare visare ett direkt och solklart olämpligt uppförande i förhållande till TR och Code of Coduct – ingrip omedelbart, i första hand genom att tala med ryttaren.

Filmen ger exempel på ridsätt och beteenden som kan härledas till någon av de tre zonerna. Ryttarna och ekipagen i filmen är alla tyska och har instruerats att rida på ett visst sätt för att åskådliggöra olika situationer.

 

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.