VM-vinnaren Yamamah 2014 omgiven av sitt team. De blev inte fällda för fusk. Foto: Kim C Lundin

Uppropet: Så ska fusk och hästmissbruk stoppas

Sammanslutningen Clean Endurance har publicerat ett sportens A-B-C i fusk och hästmissbruk, ber publik och press om hjälp. I USA pågår en namninsamling efter ett gräsrotsinitiativ för att rädda sporten inför VM i distansritt.

Sammanslutningen Clean Endurance har jobbat ihop med FEI för att stävja fusk och upptäcka missbruk av hästarna inom internationell distansritt. De har under ett antal år aktivt arbetat för att få till regeländringar till fördel för hästarna och har lyckats på en hel del punkter. I sitt omfattande dokument ”An A to Z of what to look for to combat cheating and abuse in endurance” ger de en lång rad skrämmande exempel på hur det fuskas och mixtras med hästarna i internationella distanslopp.  Det är ett långt dokument som vänder sig till publik, pressrepresentanter och alla som vill värna en ren distanssport. Tanken är att hjälpa till med att öppna ögonen på alla åskådare, att be om hjälp med att rapportera oegentligheter och på det sättet i förlängningen spara hästliv och kanske rädda distanssportens rykte.

Olika former av missbruk på mästerskap och i internationella lopp de senaste åren.

Oron över hur distansloppet under VM ska avlöpa ökade när den lokala tidningen The Tryon Daily Bulletin, kanske världens minsta dagliga tidning, publicerade ett reportage om det omfattande anläggningsarbetet för distansbanan i Tryon. Bland distansutövarna i USA fanns en stark förhoppning om att VM-banan skulle innebära en återgång till klassisk distans med en teknisk naturnära kuperad bana. En sådan bansträckning gynnar ekipage som känner varandra väl och som tränat i varierad terräng och inte sysslar med det som beskrivs som långdistans ökenracing, lopp som går på okuperade sträckningar och nästintill preparerade spår. Nu byggs det ett preparerat brett spår som fundament för de olika looparna. Att det breddas, vilket i sig gynnar högre hastigheter liksom mindre kuperad bana, beror på att man är rädd för spridning av fästingburen piroplasmos något som gäller körning och fälttävlan men som inte påverkat deras banutformining.
En amerikansk gräsrotsrörelse bland distansutövare har startat en namninsamling för att försöka påverka FEI att införa regler som skulle göra distansen mer lik dess ursprung samt införa hårdare straff och påföljder på dopingförseelser sammanfattat i nio punkter. Se namninsamlingen i sin helhet här.

Journalisten Pippa Cuckson har bevakat den internationella distansen under många år och blottlagt mängder med olika former av missbruk och fusk. Hon är oroad över läget inför VM och skriver om konsekvenserna av den nya sortens bana i Tryon i sin blogg the Cuckson Report (engelska). Hennes rubrik är – ett permanent ärr på sporten.

Clean Endurance gör genom sitt A-B-C och ett ganska omfattande collage av bilder med missbruk under de senaste mästerskapen sitt för att få så många som möjligt att hjälpa till med rapporteringen av eventuellt fusk vid internationella distansritter. Läs deras A to Z här eller se nedan under vår faktaruta för en omfattande översättning.

Olika former av missbruk på mästerskap och i internationella lopp de senaste åren.

Olika sorters fusk som sker av teamet runt ekipaget.

 

Olika sorters fusk som sker av teamet runt ekipaget. Hazing är ett sätt att jaga upp eller skrämma hästen för att dölja andra problem.

Gilla Sportbladet Ridsport på Facebook!

Gilla Ridenews på Facebook!

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Översättning av Clean Endurance dokument "An A to Z of what to look for to combat cheating and abuse in endurance "

Översättning från engelska
Några av de följande exemplen måste rapporteras till och bekräftas eller ageras på av en FEI-steward så snart som möjligt. För alla förseelser, förutom missbruk (abuse), måste enligt FEI-reglerna rapporteras inom 30 minuter efter det att slutresultatet av evenemanget bekräftats annars kan de inte undersökas och / eller ges en påföljd.
Abuse (FEI GR’s Article 142)
Att tävla en synligt utmattad eller häst med hälta eller oregelbundet rörelsemönster. Att slå/driva en häst med spö, tyglar, vattenflaskor eller något annat föremål, kasta föremål eller vatten för att få den att röra sig.
Att använda skarpa bett,  hårt åtdragna nosgrimmor eller annan utrustning som begränsar hästen.
Att slita och dra i tyglarna eller grimskaft, sparka på hästen, flaxa våldsamt med armar och ben armar och ben för att få den röra det sig snabbare.
Att inte ger hästar tid att dricka eller vila under loppet.
Blinkers – skygglappar
De får inte begränsa synfältet framåt och ögonen får inte vara helt täckta.
Crew – hästskötare, groomar i team
Får inte medvetet dölja hästen i groomingområdet.
Det får inte vara fler än fem groomar plus ryttare som rör eller kyler ner hästen på en gång.
De får inte uppehålla sig i vet-gaten eller andra avskärmade områden sedan deras häst är ute ur tävlingen.
De måste använda nummerväst för rätt häst.
Farlig körning och dåligt uppförande för att komma till underhållsplatser, tävlingsstart eller publika vägar under loppet borde rapporteras till FEI-officials.
Clean Endurance
Kontakta oss om du har frågor eller vill att vi undersöker något.
Konfidentiell hantering och källskydd garanteras. Alltid.
Doping
Uppvisar hästen något misstänkt beteende? Är den överdrivet alert, trött men spänd/uppjagad, verkar den okänslig för smärta eller obehag?
Är hjärtfrekvensens/pulsens återhämtning för bra för att vara sann?
Var den halt när den kom tillbaka från en loop men ren när den kontrolleras i vet-gaten?
Underrätta en FEI-steward så att de kan begära att hästen testas.
Ear Twitching – Öronomvridning
Ett vanligt trick för att hjälpa till att sänka pulsen/hjärtfrekvensen, hästen hålls diskret men hårt i örat av den groom som följer med till vet-gate och står på motsatt sida till veterinären som undersöker.
En variation till öronomvridning är bogrycket där man tar en bit skinn på bogen och vrider om.
Båda kan klassas som Abuse/missbruk.
Ear plugs – Öronproppar
De är förbjudna på FEI-tävlingar, internationella tävlingar.
Failing to show up at the vet gate – undvika veterinärkontroll
Hästar MÅSTE inspekteras av veterinär i vet-gaten när de kommer tillbaka till tävlingsplatsen med enda undantag om de lagts in för vård på klinik omedelbart.
En häst som missar den veterinära kontrollen är generellt sett en indikation på att det finns ett allvarligt problem och detta borde rapporteras till en FEI-steward och undersökas omedelbart.
Forbidden Substances – Förbjudna substanser.
Det som kallas ”banned substances” får aldrig användas på häst. Substanser som finns i reglementet för kontrollerad medicinering får bara finnas hos en FEI officiell veterinär och får bara ges av en sådan. Sprutor med nålar och liknande utrustning är strikt förbjudet att hanteras inom tävlingsområdet.
En häst som varit i närheten av en person som påkommits med sådan här utrustning eller kan knytas till en sådan person bör dopingtestas omedelbart.
Gaining time – Vinna tid
Just innan mätning av puls/hjärtrytm försöker teamet vinna tid på olika sätt. Det är vanligt att försöka få några extra minuter mellan ögonblicket när hasten går in i vet-gate och när pulsmätaren sätts mot hästen. En häst som klockats in i vet-gate måste omedelbart och i konstant framåt rörelse fortsätta till den tilldelade veterinär-kön och pulsen bör bli mätt omedelbart.
Hazing – Medvetet jaga upp hasten
Tekniken att medvetet hetsa upp eller skrämma en häst så att adrenalinet som frigörs kamoflerar eventuella problem. Sker ofta i vet-gate just innan hästen ska travas upp, kan göras när som helst och det är vanligt att hästar blir jagade av groomarna när de ska lämna återhämtningplatsen och fortsätta ut i nästa loop.
Heart Rate – Puls / hjärtfrekvens
Överenstämmer pulsen du såg på vet-gatens skärm med det som rapporterats in i resultatsystemet? Togs den första pulsen endast en gång och i direkt anslutning till ingång i vet-gaten? Var undersökningen medvetet avbruten (genom att störa hästen eller flytta sig ifrån pulsmätaren till exempel) av de som följde med hästen? Detta kan bedömas som en förseelse med tidspålägg.
Invasive treatment – ingrepp och vanligare här injektioner
Att punktera skinnet räknas som en invasiv behandling. Detta är förbjudet under all tävling såvida det inte utförs av en FEI-veterinär. Fusk förekommer frekvent:
Injektioner kan ges diskret när hästen står i hinkar med is i viloområdet eller ute i looparna när det är en av underhållsplatserna. Intravenös vätska har upptäckts när det givits på tävlingsområdet  i en slang dold i ett grimskaft, gömd i ärmen på en groom eller medan hästen rids och ryttaren har en ryggsäck med vätska.
Invasiv behandling är potentiellt ett dopingfall – berätta vad du sett för en FEI-steward och be om att hästen blir dopingtestad.
Jammed Heart Rate Monitors – Störda pulsmätare
Det finns olika sätt att störa en pulsmätare så att den aldrig visare en puls över 64 eller så att den visar ett värde lägre än uppmätt. Detta kan programmeras in i tidmätningssystemets programvara eller så används små elektromagnetiska enheter för att störa ut själva mätaren i sig. Om du noterar att vissa veterinär-portar och vissa hästar visar pulsvärden som ser ut att inte hänga ihop med hästens fysiska status, rapportera det omedelbart så att det kan undersökas.
Knowing the 30-minute rule and Keeping proof – Känn till 30-minuters regeln och samla bevis.
Håll koll på tiden när du rapporterar en incident. Rapportera allt misstänkt till en FEI-steward – annars kan de inte agera. Samla bevis på vilken tid du rapporterade incidenten genom att be ett vittne närvara eller sänd ett textmeddelande till FEI-stewarden och tävlingsarrangören och be dem bekräfta mottagning av din rapport.
Look again and don’t be Lulled – Titta två gånger
Ser allt helt normal ut? Titta igen. Bli inte lurad av en lugn yta att tro att inget fusk eller missbruk pågår för att saker ser perfekta ut på ytan. Graden av sofistikerade och systematiskt fusk och missbruk är extremt hög – och förefaller orimliga för många som inte kan förestaälla sig att människor kan gå så långt för att nå oförtjänta fördelar. Titta inte med ett rosenrött skimmer i solglasögonen, använd Clean Endurance ”laser vision” solglasögon.
MEtabolic with TReatment – Metabolisk med behahandling, statuskod i resultatsystemet FTQ – ME TR.
Hästar som sätts på dropp eller ges annan invasiv behandling direkt efter att ha eliminerats måste få statusen ME TR i resultattabellen, inte bara ME. En uteslutning med ME TR ger hästen en längre obligatorisk viloperiod och ger ryttaren straffpoäng. Om du ser en häst som tas direkt till veterinärkliniken från vet-gaten, kontrollera om den behandlats direkt och om resultaten återspeglar det.
Nerve blocking – Nervblockad
Se posterna för doping och invasive behandling. Injektioner med lokalbedövning ges ofta i extremiteternas nedre del. Titta efter avslöjande blodfläckar i kronranden. Rapportera till en FEI-steward omedelbart.
Obstructing the horse from view – Skymma hästen
Hästen ska i varje läge vara synlig under tävlingen och speciellt i områdena för avkylning, vila och veterinär kontroll. Hästar som försvinner bakom tält, buskar behändigt parkerade bilar eller stora skaror av groomar som trängs runt dem är alltigenom misstänkt och bör rapporteras till en FEI-steward omedelbart.
Photos – Foton
Ta foton så fort du ser något misstänkt och använd dem som bevis när du rapporterar det du sett. Bli inte förvånad om den fotograferades entourage erbjuder dig stora summor för att köpa din telefon eller kamera för att kunna förstöra bilderna.
Queuing -Köande i vet-gaten
Väntar ryttaren på en speciell veterinär ska bli tillgänglig. Veterinärerna ska fördelas slumpmässigt, se även Gaining time.
failed to Qualify – Ej fullföljt lopp FTQ
När en häst av olika anledningar avbryter ett lopp ska alla groomarnas nummervästar omedelbart ges tillbaka till tävlingsarrangören och får inte användas för teamet till någon annan häst eller för att få åtkomst mot någon av områdena med restriktiv access.
Ringers -Otillåten stand-in / dubbelgångare
En “ringer” är en häst och/eller ryttare som inte är den de utger sig för att vara. FEI:s processer för att säkerställa hästar och ryttares identitet är inte kvalitetssäkrad. Det har hänt på tidigare VM att en häst som inte var den rätta passerade den veterinära id-kontrollen. Hästar och ryttare byts ganska ofta ut under looparna – medan de är ute på banan. Om du tror att du sett en otillåten stand-in – meddela FEI-steward omedelbart.
Re-inspection – Återbesiktning
Den obligatoriska återbesiktningen får inte genomföras tidigare än 15 min innan hästen ska gå ut på nästa loop igen. Det är ett vanligt fusk att visa fram hästen mycket tidigare. En individuell åter-besiktning för en given häst kan begäras när som helst av någon av veterinärerna och det är en stark rekommendation att de använder detta verktyg för hästar som godkänts men visade tidiga varningstecken på till exempel metabolisk stress. Det är alltid bättre att kontrollera en häst för många gånger än inte tillräckligt antal.
Shortcuts – Genvägar
Detta händer medvetet såväl som utan avsikt även när transpondrar används för varje häst. Finns det tillräckligt många avstämningspunkter som bemannats med funktionärer längs looparna? Är ryttarnas nummerlappar kontrollerade mot Master-listan när de rider genom avstämningspunkterna?
Transponder – Transponder, identitetskoll och GPS-sändare för att följa ekipage längs banan.
Har hästen transpondern på sig? ÄR alla hästar på master-listan också med i resultatsystemet och vice versa?
Timing system – Resultatsystemet
Stämmer tiden du såg en häst komma in från en loop eller vet-gate med den tid som rapporterats i resultatsystemet? Stämmer pulsen du såg i vet-gaten med det som rapporterats in i resultatsystemet?
Unsportsmanlike behaviour – Osportligt beteende
Förolämpningar och muntliga försök att skrämma funktionärer, frivilliga, journalister och åskådare samt farligt eller respektlöst beteende av någon ryttare, groom eller delar av ett ekipages entourage någonstans på tävlingsområdet bör bli rapporterat till en FEI-steward omedelbart. FEI tar mycket allvarligt på sådant och det kan ge en två-månaders avstängning.
Unauthorized assistance – otillbörlig hjälp utanför de utmärkta underhållsplatserna
Till exempel en tredje part som “uppmuntrar” (se Hazing ovan) en häst på banan eller accepterar hjälp på banan från någon som inte är auktoriserad att ge det (en teammedlem utan nummerlapp till exempel) bör ge påföljd med gult kort eller diskvalificering.
Vehicles – motorfordon
Fordon är inte tillåtna på tävlingsbanan utom vid avsedda underhållsplatser. Att följa eller köra före en häst på banan är strikt förbjudet. Det är också ”mobile crewing” där hästarna kyls av från ett fordon i fart. Att tuta, banka på fordonets dörrar eller på annat sätt använda fordonet för att få hästen att gå fortare är strikt förbjudet.
Wetting saddle blankets to make weight – fusk vid invägning
Ett vanligt sätt att lägga på några kilo inför invägning är att just innan kasta en spann vatten över vojlock / sadelfilt innan vikten kontrolleras av en funktionär. Det görs generellt när ett ekipage kommer tillbaka efter en loop och är lätt  förklätt när de många groomarna tar hästen till kylning. Ibland används en sadelfilt som fått blyvikter diskret fastsatta under sadeln just före invägning. Idealiskt är att använda en video som bevis.
eXiting the horse from the field of play during or after the event without authorization – bryta loppet utan att ha gjort veterinär kontroll
Det är ganska vanligt för hästar med metabolisk status eller andra problem att bli transporterade någon annanstans efter evenemanget utan någon officiell auktorisation från veterinärt håll. Det har hänt att hästar tagits till annan plats för diskret behandling eller avlivning. Hästkadaver har också försvunnit från tävlingsplatser för att förstöras innan den obligatoriska doping testen och obduktionen kunnat genomföras.
Yellow Warning Card – FEI:s påföljd gult kort
Dåligt uppträdande, missbruk av hästen, fusk – alla dessa överträdelser ger påföljden gult kort. Se till att det blir ett gult kort varje gång det är befogat och att den korrekta processen följs.
Felaktigt uppträdande har en separat procedur skild från anda fall som hanteras med gult kort.
ZZZZZZ– sovande domare
Väck dem! De har ett job att göra. Ta en bild på dem först om du kan.
Den här listan är på inget vis komplett och vi välkomnar alla sorters tillägg till den contact.cleanendurance@gmail.com .

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.