Foto Fredrik Jonsving

Distansskandalerna: FEI stänger av Förenade Arabemiraterna

Efter noggrann utredning av omständigheterna kring två nationella distanstävlingar som hölls i januari och februari i år har FEI beslutat stänga av Förenade Arabemiraten, UAE.

De nationella distanstävlingarna som hölls i januari och februari i Förenade Arabemiraten borde ha hållits som internationella tävlingar så antalet utländska deltagare låg långt över den tillåtna kvoten för nationella tävlingar. Gränsen går vid fyra nationer eller mer än 15 utländska deltagare. I detta fall deltog 93 utländska ryttare från 24 olika nationer i Sheikh Mohammed Cup 2020 och totalt 88 utländska ryttare från 21 nationer deltog i 2020 President’s Cup.

Avstängningen meddelades formellt 24 september. Den innebär att Förenade Arabemiraten stängs av från alla FEI-tävlingar inom alla discipliner fram till 31 december samt att verksamheten med distansritt stängs av fram till den 31 mars.

När det gäller Sheikh Mohammed Cup ansågs överträdelserna avsiktliga, och i fallet med presidentcupen ansågs överträdelserna åtminstone försumliga. Styrelsen drog också slutsatsen att anledningen till att omklassificera tävlingarna som nationella var att undvika FEI:s nya regler för distansritt som trädde i kraft 1 januari 2020.

Styrelsen införde också ett ekonomiskt straff mot arrangörerna, som ska betala en procentsats av prispengarna – 50 procent för Sheikh Mohammed Cup och 10 procent för President’s Cup – samt de organisationsavgifter som skulle ha betalats till FEI om tävlingarna hållits som internationella event, CEI. Styrelsen beslutade också att UAE NF måste betala FEI: s rättsliga kostnader.
Avstängningarna kommer att fortgå tills alla ekonomiska straffavgifter har betalats till FEI i sin helhet.

– Beslutet att avbryta Förenade Arabemiratens nationella federation togs inte lätt, men det återspeglar vårt engagemang för god styrning, integritet och hästskydd, sade FEI: s president Ingmar De Vos.

– Tyvärr tvingades vi att stänga av Förenade Arabemiraten 2015 efter en utredning om distanshästars välfärd och bristande efterlevnad av FEI: s regler och förordningar. Det är extremt nedslående att vi hanterar liknande frågor 2020 och att vi har varit tvungna att åter stänga av Förenade Arabemiraten.

– Förenade Arabemiraten tydliga avsikt att undvika tillämpningen av de nya reglerna vid sina största tävlingar återspeglades dock i deras handlingar kring dessa två händelser. Vi kan inte tillåta att de bara tillämpar reglerna om och när det passar dem.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.