Familjen tävlade trots misstänkt virusabort. Foto: Fredrik Jonsving

Känd svensk hästprofil stängs av – tävlade trots virusabort

Den kända hästbloggaren åkte med familjens häst till Strömsholm och tävlade i SM i juni trots att en häst på gården hade kastat fölet och misstänktes ha virusabort, senare konstaterad. Nu stängs bloggaren av i nio månader från all tävling.

Bloggarens dotter tävlade familjens häst trots misstänkt virusabort i stallet. Nu har diciplinnämnden sagt sitt: dottern straffas med sex månaders avstängning från tävling, medan föräldern får nio månader.

Ridsportens disciplinnämnds beslut är enhälligt.

Ryttaren har å sin sida sagt att hon litade på sin förälder och på gårdens veterinär som sa att smittorisken var låg. Enligt de berörda hade tävlingshästen inte vistats i samma stall som den dräktiga hästen. De ansåg därför inte att de brutit mot tävlingsreglerna när de åkte till fälttävlans-SM.

Ryttaren menar också att föräldern och veterinären skött allt gällande det döda fölet och att hon aldrig hört ordet virusabort. Bloggaren har också tagit upp fallet i sin blogg, och möts av obehaglig stämning online, enligt egen utsago.

Diciplinnämnden gör i sitt beslut gällande att familjen brutit mot tävlingsreglerna. Nämnden hänvisar till moment 112 i TR I Ryttarens ansvar (sk. Hästägarförsäkran alt. Ryttarförsäkran) där det står följande: ”Förvissa sig om att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.”

En häst som inte uppvisar symptom kan fortfarande vara bärare av det farliga viruset. Därmed döms ryttaren och hennes förälder tillika hästägare.

Den ansvarige veterinären på gården är också delägare i avelsstoet som kastade fölet. Till disciplinnämnden har veterinären redogjort att dennes lojaliteter kan ha bidragit till de uppgifter som personen gett till nämnden. Veterinären uppger dock att man redan 2 juni, när fölet kastats, uppgav till hästägaren att det kan röra sig om virusabort och att prover skulle tas. Proverna blev dock klara först efter SM där ryttaren placerat sig.

 

Ridenews har varit i kontakt med hästprofilen som meddelar att de kommer att överklaga – och därmed inte vill kommentera ärendet i nuläget.

Disciplinnämndens beslut gällande hästprofilen

Disciplinnämndens beslut gällande ryttaren

Gilla Sportbladet Ridsport på Facebook!

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Disciplinnämndens bedömning

Någon gång mellan 1 eller 2 juni 2018 kastar avelsstoet sitt föl.

Inackorderad häst har gått tillsammans med avelsstoet i hagen och tas in till stallet på kvällen 1 juni 2018.

Under aktuell period har bara inackorderad häst och ryttarens/hästägarens häst vistats i stallet.

2 juni 2018 på eftermiddagen konstaterar inackorderad och hästägaren att avelsstoet har kastat. Man hittar det döda fölet och kontaktar veterinären.

Veterinären upplyser hästägaren om att det kan röra sig om virusabort och skickar en länk från SVA:s hemsida till hästägaren och ber denne att ombesörja att prov tas och skickas in för analys.

Veterinären rekommenderar att avelsstoet och gården isoleras.

Avelsstoet isolerades i en hage långt från stallet.

Ryttaren kände till att stoet kastat och att veterinären rekommenderade isolering.

Ryttaren åkte till tävlingen på Strömsholm 6 juni 2018 och kom åter 9 juni 2018.

Svar från SVA nådde veterinären 13 juni 2018.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.