dressyr knoppar ridning

Nu kan ridklubbarna söka pengar för paraverksamhet

Genom Riksidrottsförbundet kan ridklubbarna nu söka ekonomiskt stöd för att starta upp och utveckla satsningar inom pararidning.

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan söka stödet, oavsett om man redan har en paraverksamhet som man vill ta till nästa steg eller om man vill börja starta upp pararidning.

Man kan söka ett mindre stöd på upp till 50.000 kronor för att exempelvis genomföra mindre tillgänglighetsanpassningar, täcka ledarkostnader vid paraverksamhet, köpa in utrustning för pararidning, med mera. Det finns också ett större stöd på över 50.000 kronor som kan sökas för ombyggnad av anläggningar, större materialinvesteringar och ordinarie verksamhet med ryttare i behov av extra stöd.

Ansökningstiden öppnar den 20 april.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.