Nya TR-förändringar föreslås i så gott som samtliga reglementen.

Sista dagen för synpunkter på nya TR – gör din röst hörd

Ändringarna som föreslås har arbetats fram under 2019 och avser att gälla 2021 och 2023. Måndag 25 maj är sista dagen för medlemmar att ha synpunkter.

TR står för tävlingsreglemente

Svenska Ridsportförbundet har sitt eget regelverk som delvis men långt ifrån helt och hållet överensstämmer med det internationella ridsportförbundet FEI:s regler. Sedan i september har det arbetats en del med nya TR och förslagen har funnits tillgängliga i en månad. Måndag 25 maj är sista dagen för synpunkter.

TR I ändringar i urval

Ett nytt stycke under paragraf 110.3 handlar om allas ansvar att på plats se till att funktionärer informeras om otillåten hantering av häst.
”Om otillåten hantering av häst inträffar på tävlingsområdet under en tävling, uppmanas var och en att informera någon av de officiella funktionärerna om detta.”

Från och med nästa år får 4-åriga hästar starta först 1 april och framåt.

Ny punkt 111.10.7 Permanent startförbud häst
”Hästägare har rätt att efter ansökan hos SvRF tilldela sin häst permanent startförbud enligt bestämmelser på ridsport.se”

Nu finns förslag om mobilförbud medan du rider eller kör på en tävlingsplats.
”Användande av handhållen mobiltelefon/kommunikationsutrustning under ridning/körning av häst i rörelse på tävlingsplatsen är inte tillåten.”

Avsnittet för förbjudna åtgärder 174 föreslås revideras på flera underpunkter och blir striktare. Punkten 174.3.13 och 14  föreslås få följande skrivning:
”3.13 Om det förekommer blod, sår eller svullnad på hästen gäller följande. Har blod, sår eller svullnad orsakat av ryttarens inverkan ska ekipaget stängas av. 3.14 Har blod, sår eller svullnad orsakats av annat än ryttarens inverkan, såsom att hästen har bitit sig eller fått ett balltramp eller liknande, ska en bedömning göras enligt moment 175. Upptäcks blod, sår eller svullnad under ritten ska ritten omedelbart avbrytas.”

Det föreslås även bli förbjudet med stjärnsporrar  enligt punkt 174.5.1

På förslag finns också en ändring i bestämmelsen för officiella funktionärer artikel 182.5 som ändras till att bara avse sociala media.
”5.Uttalanden En officiell funktionär avstår från att göra några offentliga otillbörliga uttalanden t på sociala medier, som kan skada Svenska Ridsportförbundet eller ridsporten i allmänhet.”

Synpunkter

Det är inte helt lätt att navigera i TR för den som är ovan men övning ger färdighet. Som tävlande ryttare är det var och ens ansvar att vara uppdaterad på gällande reglemente. Alla medlemmar är välkomna med synpunkter på de nu föreslagna förändringarna. Du kan läsa om föreslagna ändringar i länkarna nedan och ge dina synpunkter via länkarna.

 

 

Här kan du ge Dina synpunkter hos SvRF

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.