Artros hos hästen är inte obotlig – kan läkas med glukos

Hästens sjuka broskceller kan reparera sig. I ett samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur broskceller kan läka från inflammationen och bilda nytt brosk.

Osteoartrit eller artros som sjukdomen också kallas är vanlig hos häst och innebär att ledens brosk sakta bryts ner på grund av låggradig inflammation. Inflammationen gör att energiupptaget hos broskcellerna minskar och då bränslet uteblir skadas cellerna eller dör. I ett samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur broskceller kan läka från inflammationen och bilda nytt brosk.

I studien användes broskceller från hästleder med olika stadier av artros. Cellerna odlades i cellkulturer och inflammation framkallades hos dem. Cellernas energiupptag följdes genom försöket och visades minska hos inflammerade celler. Den energibrist som uppstod resulterade i att cellerna tillverkade mindre mängd grundmaterial för broskbildning, så kallade broskmatrixmolekyler och hyaluronsyra. Forskarna såg också att bildandet av signalsubstansen glutamat ökade. Energibristen kunde upphävas med tillskott av glukos.

Studien visar att energitillskott till cellerna i form av glukos kan öka bildandet av broskspecifika molekyler och minska inflammationen, vilket är avgörande för att brosket skall kunna tillfriskna. Resultaten är mycket positiva och lägger grund för framtida behandling av artros med bättre långtidseffekter för drabbade hästar.

Observera att tillståndet kan inte åtgärdas genom att ge hästen fodertillskott i form av glukos.

Källa: SLU

Förtydligande: Glukos är den form energi huvudsakligen har när den i blodet transporteras till cellerna och ska inte jämföras med socker som man äter.
Även hö eller proteinfoder omvandlas helt eller delvis till glukos.
Forskningen som beskrivs är på cellnivå och handlar inte om att ge någon form av tillskott.
Många associerar säkert också till glukosamin som är ett kroppseget ämne som bildas från glukos och som är vanligt i kosttillskott, men det ingår inte i den aktuella forskningsstudien./Ridenews redaktion

Länk till publikationen > > >

Elevated Glucose Levels Preserve Glucose Uptake, Hyaluronan Production, and Low Glutamate Release Following Interleukin-1β Stimulation of Differentiated Chondrocytes. Rotter Sopasakis V, Wickelgren R, Sukonina V, Brantsing C, Svala E, Hansson E, Enerbäck S, Lindahl A, Skiöldebrand E. Cartilage. 2019 Oct;10(4):491-503.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.