nosgrimmor

Även löst spända nosgrimmor kan skada hästen

Även nosgrimmor som spänns med tvåfingers-regeln kan skapa avsevärt tryck på nosryggen när hästen rids, visar ny forskning.

Jayne Peters vid Bishop Burton College i England har med sitt team undersökt tre olika modeller av nosgrimmor och deras effekt på tygelkontakten relaterat till trycket på nosryggen när hästen rids. Hon redogör för resultatet i sin uppsats och presenterade det vid ISES konferens.

Av de tre nosgrimmor som testades visade aachengrimma och remontgrimma på avsevärt mer tryck på nosryggen jämfört med en engelsk nosgrimma. Aachengrimman skapade det kraftigaste trycket.

Peters säger att tidigare forskningsresultat som visar att nosgrimmor som begränsar hästens möjlighet att öppna munnen ger en lättare tygelkontakt kan vara felaktiga och kräver mer forskning.
I hennes studie finns ingen sådan koppling.

Nosgrimmorna på hästarna i studien spändes enligt ”tvåfingersregeln”, vilket kontrollerades med ISES mätinstrument. Hästarna reds av sina ryttare och med tränsbett.

Eftersom aachengrimman är den vanligaste modellen som används i internationell tävlan anser man att det är viktigt att göra mer forskning på området.

Slutsatsen av Peters forskningsresultat är framförallt att vi inte förstår tillräckligt om utrustningens inverkan på hästen.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.