föl, sto, fölsto, dräktig, fölning, avel

Filmade fölningar i unik studie av dräktiga ston

Med hjälp av unik filmdata ska studenter under handledning av ett expertteam genomföra två studier om dräktiga stons beteenden inför fölning.

Med hjälp av unik filmdata ska studenter på Hippologprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) under handledning av ett team med bl.a. Pia Haubro Andersen, tidigare professor i stordjurskirurgi vid SLU, PhD Maria Löfgren, studierektor Hippologprogrammet Flyinge och Elin Hernlund, AI-klinisk expert genomföra två studier om dräktiga stons beteenden inför fölning.

Det är framförallt stress- och smärtbeteenden hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten som ska analyseras. Det finns relativt lite kunskap kring stoets tidiga tecken på fölning.

Projektet genomförs med filmdata från det svenska AI- och hästföretaget Videquus.
– Videquus har under de senaste åren filmat över 100 fölningar med en smart kamera som analyserat hästens beteende. Det är delar av detta material som nu ska analyseras djupare i två separata studier för att kartlägga hästens smärt- och stressbeteende vid olika tidpunkter inför fölning, förklarar Pia Haubro Andersen, som är professor i stordjurskirurgi och biträdande handledare till studierna.

Förhoppningen är att studierna ska leda till helt ny kunskap om hur hästars stress- och smärtbeteende inför fölning ska kunna identifieras med hjälp av övervakningskameror. Det skulle kunna vara till stor hjälp för såväl stoets välmående som möjligheten att med större precision kunna förutse när fölningen inträffar.

– Som ägare till ett dräktigt sto gör du allt som står i din makt för att kunna delta vid fölningen ifall några komplikationer skulle uppstå som kan undvikas om man är där. Osäkerheten kring när fölningen sker leder till många sömnlösa nätter med vakande. Därför finns det ett stort behov av en tjänst som med hög precision kan förutse när fölningen ska inträffa. Med både kunskap om stons beteende och tillgång till intelligent teknik kan fölvakningen kraftigt förbättras och göra livet lättare för såväl fölvakande människor som dräktiga ston, säger Linus Jernbom, vd för Videquus.

Filmmaterialet med de fölande stona som Videquus tillhandahåller är ensamt i sitt slag. Ambitionen är att studierna ska resultera i flera artiklar och öppna upp fler områden för fortsatt forskning. Allt för att sprida ny kunskap inom ett område som har direkt påverkan på hästars välfärd.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.