Riders Position Mari Zetterqvist Blokhuis

Hästelever på Realgymnasiet i Västerås deltar i utveckling av digital sitscoach

Elever i årskurs 3 på utbildningen Ridning på Realgymnasiet i Västerås deltar just nu i ett pilotprojekt tillsammans med HorseTech-företaget Rider’s Position. I projektet utvecklas Rider’s Position Coach, en digital coach där ryttaren uppmärksammas om sin position i sadeln i realtid. Eleverna deltar för att utveckla sin egen ridning samt för att bidra till vidareutvecklingen av coachen.

 

Målet med projektet är att se ifall man genom datadriven sitsanalys, fystester samt fysträning kan förbättra en ryttares fysik och sits på åtta veckor.

-Våra elever har initialt fått prova den datadrivna sitsanalysen och har utifrån den fått konkret och värdefull feedback på sin sits, säger Karin Olsson, programansvarig för utbildningen Ridning på Realgymnasiet.

Eleverna har utfört avsuttna fystester avseende styrka, snabbhet, kondition, balans, koordination, rörlighet samt liksidighet. Därefter har de gjort en så kallad datadriven sitsanalys när de sitter till häst. Utifrån detta har eleverna fått fysövningar som de genomför på lektionstid varje vecka inför ytterligare en test som görs nu i december.

I nästa led kan slutsatser dras om sitsen har förbättrats som resultat av dessa övningar samt hur detta påverkar hästen och dess mående, hållbarhet, välfärd och prestation. Det kommer att ge värdefull information till utvecklandet av coachen.

Karin Olsson menar att den gemensamma målsättningen är att fortsätta samarbetet långsiktigt och att förhoppningsvis kunna involvera fler skolor och elever.

– Det känns fantastiskt bra att vi kan ge våra elever möjlighet att på ett nära håll följa den digitala och innovativa utvecklingen inom en sedan länge traditionsbunden idrott och bransch. Jag hoppas att det kommer att ge en kedjereaktion genom hela vår utbildning ur ett nationellt perspektiv.

-Vi ser Realgymnasiet som en spännande och nytänkande samarbetspartner. Eleverna som studerar på Realgymnasiet är framtidens ryttare och hästmänniskor. För oss är det ovärderligt att få chans att testa hela vårt koncept med en kombination av modern mätteknik (datadriven sitsanalys), standardiserade fystester och ett fyspaket med individanpassad avsutten träning på en grupp elever. Och att få värdefull feedback från eleverna, avslutar Mari Zetterqvist Blokhuis, vd och en av grundarna av Rider´s Position.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.