ponny ligger bete hage frihet

Hästen sover bara 3 timmar per dygn – det djur som sover kortast tid

Får hästar jet lag? Hur påverkas de av för lite sömn? Och hur lite sömn behöver egentligen hästen?

Sömn är lika livsviktigt för hästen som för människor – men den sover inte mycket.

Totalt sover hästen endast 3 timmar per dygn, uppdelat i korta perioder. (Det finns även en annan uppgift om att hästen sover 3,5 timmar per dygn). Bland de däggdjur man har mätt sömnen hos är hästen det djur som sover minst per dygn, enligt ekologen Susanne Åkesson, som talade om hästens sömn i ett inslag i Naturmorgon i radions P1.

 

Sömnbrist farlig för hästen

Forskning har visat att för dålig och för lite sömn för hästen kan leda till ökad skaderisk och sämre prestation. Men hästens sömnbehov är väldigt olikt vårt.

Hästen har tre sömnfaser, lätt sömn och djup sömn som den kan ha stående och REM-sömn som den behöver ligga ner för att få. Totalt bör hästen få en halvtimme REM-sömn under dygnet. En människa får sammanlagt en och en halv timmes REM-sömn utspritt i kortare episoder under flera sömncykler natten igenom.

Hästar är flockdjur och bytesdjur och delar upp sömnen i små fragment. I flocken turas man om att sova. Allt för att ständigt vara på vakt mot rovdjur.

Man kan jämföra det med rovdjuren katt eller hund som sover 12-19 timmar per dygn

En studie som publicerades vid förra årets ISES-konferens (International Society for Equitation Science) visar att hästar som inte ligger ner och sover tillräckligt mycket kan drabbas av sömnbrist som kan leda till kollaps.

 

Större problem än man anat

Inför studien hade man sökt kontakt med hästägare som upplevt att deras hästar visat tecken på att kollapsa. Forskarna blev överväldigade av hur många svar de fick och hur stort problem detta uppenbarligen var. De hade trott att de kanske skulle få kontakt med 10-20 hästägare, men mer än 300 hörde av sig. 43 hästar ingick i studien. Man besökte 36 hästar som kollapsat och 7 friska hästar som utgjorde kontrollgrupp.

Varje häst fick genomgå en klinisk undersökning, observerades i 24 timmar med mätinstrument och fick sin vård, uppstallning och medicinska historia dokumenterad. Mätinstrumentet registrerade hjärnaktivitet, ögonrörelser och muskelaktivitet.

Huvudorsakerna till hästarnas sömnproblem var förändringar i vård och uppstallning eller fysiska problem. En tredjedel av hästarna hade för litet utrymme för att kunna lägga sig bekvämt. Men än 90 procent av hästarna hade skador efter att ha kollapsat – mest i knän eller kotor. 31 procent hade skadat huvudet.

De undersökta hästarna kollapsade minst fyra och som mest 199 gånger under den 24-timmarsperiod de observerades. Hästar som låg ner för att sova hade färre kollapser.

En fjärdedel av hästarna i studien hade även psykologiska problem som vävning, krubbitning och boxvandring.

Två år efter studien hade sju av hästarna i studien avlivats till följd av skador eller beteendeproblem som man tror berodde på sömnbrist.

 

Flytt från stall till ligghall en risk

Slutsatsen av studien är att det är viktigt för hästen att ligga ner för att få den viktiga djupsömnen. För att behandla problemen måste man identifiera orsaken till att hästen inte vill ligga ner, behandla eventuella fysiska problem och anpassa miljön.

– Det är fantastiskt hur lätt det är att hjälpa vissa hästar och frustrerande att se hur svårt det är att hjälpa andra, säger Christine Fuchs vid Ludwig-Maximilian-University i München, Tyskland, som ansvarade för studien. Varje häst med sömnproblem är en individ med individuella orsaker.

– De flesta hästar verkade ha problem efter byte av stall eller box. Det är en sak vi kommer att undersöka i en framtida studie, särskilt när det gäller flytt från stall till ligghall. Hästar som stått i box många år klarar inte alltid av den flytten.

 

Och nej, enligt experten i Naturmorgon får hästar inte jet lag, eftersom deras sömnbehov och sömnmönster är så annorlunda.

Läs mer om studien av hästar med sömnproblem > > >

Lyssna på avsnittet av Naturmorgon där man talar om hästens sömn, cirka 03:40 in i programmet > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.