Foto Fredrik Jonsving

Nya miljoner till hästforskning

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till fem nya forskningsprojekt. Bland projekten finns ämnen som förbättrad hästvälfärd och kommunikation mellan häst och människa samt att utforska medicinsk metod för att förebygga fång hos hästar med insulinresistens.

Forskare vid SLU, Wången och Malmö universitet har beviljats medel för sammanlagt fem olika forskningsprojekt. Tre av projekten kommer att genomföras i samverkan med norska universitet.

I de två samhällsvetenskapliga projekten som beviljats medel är ridskolan i fokus. Det ena projektet tittar på hur vetenskapligt baserad kunskap om hästens beteende och inlärning bättre kan inkluderas i undervisningen på ridskolor, för förbättrad hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst. Det andra, hur ridskolan kan användas som center för lärande för en miljömässigt hållbar hästsektor, med fokus på beteende samt beslutsfattande hos enskilda och kollektiva aktörer. De båda projekten fokuserar på olika fokusområden men har gemensamt att de relaterar till arbetet för att stärka näringens förutsättningar för att behålla ett s.k. ’Social licence to operate’ mot övriga samhället.

Tre av projekten är inom området veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Ett projekt syftar till att optimera dosen av substansen canagliflozin för att minska hyperinsulinemi och motverka fång. I ett annat studeras genomisk mångfald inom och mellan olika nordiska hästraser med liten populationsstorlek, som hjälpmedel för hållbar avel inom respektive ras, och för att undersöka hur lika eller olika raserna är varandra genetiskt sett. Det tredje handlar om utfodring av travhästar, med frågeställningen om förhöjd muskelenzymaktivitet; ett tecken på muskelskada som ofta ses i blodprov efter träning, kan bero på en stärkelserik foderstat, i kontrast till den traditionella hypotesen att det är ett resultat av själva träningen.

– Det har i år varit extra hög konkurrens bland ett stort antal högkvalitativa ansökningar i kombination med en begränsad budget, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare Stiftelsen Hästforskning. Beredningsgrupperna har gjort ett väldigt bra arbete med att rekommendera fem projekt till beviljande med högsta relevans för näringen samt högsta vetenskapliga kvalitet. Beviljade projekt har en mycket god spridning över forskningsprogrammets olika fokusområden, där över hälften av projekten är samverkansprojekt, vilket är mycket positivt, avslutar Lina.

Nya projekt som tilldelas anslag

• Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst (Elke Hartmann, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
• Ridskolan som framtida lärandecenter för en miljömässigt hållbar hästsektor och för samhället i stort (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Aage Radmann, Norges Idrettshøgskole))
• Utfodrar vi travhästar på ett sätt som orsakar muskelskada? (Malin Connysson, Wången AB)
• Optimera dosen av canagliflozin – motverka hyperinsulinemi och förebygga fång (Carl Ekstrand, SLU och Cathrine Fjordbakk (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU))
• Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser (Susanne Eriksson, SLU och Peer Berg, NMBU)

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.