Foto: Fredrik Jonsving

Nytt svenskt forskningsprojekt ska stärka smittskyddet i stallmiljöer

Riksanläggningen Wången berättar idag i ett pressmeddelande att man dragit igång ett unikt forskningsprojekt som ska stärka smittskyddet i stallmiljöer. Resultat väntas i vår.

Smittskydd är en viktig fråga för alla som har tävlingshästar eller inackorderingshästar. Därför pågår ett forskningsprojekt på Wången där man testar att systematiskt desinficera ett stall med dimningsteknik samt vattenrening.

Grundläggande smittskyddsåtgärder stoppar inte all smitta i ett stall. Dessutom förorenas hästarnas närmiljö hela tiden ner av fekalier, kroppsvätskor och biologiskt material.
Därför genomförs ett unikt forskningsprojekt på Wången för att studera om systematisk automatiserad desinficering kan vara ett hjälpmedel för bättre hästhälsa när hästarna står på box.

Produkten som används i studien innehåller en långtidsverkande väteperoxid som är ofarlig för djur, människor och natur. När väteperoxiden verkat klart på området som ska desinficeras blir restprodukterna vatten och syre vilket gör den lämplig för dimning och vatteninblandning.
– Vi har installerat ett sprinklersystem i ett stall här på Wången. Varje timme dimmas boxarna här inne, berättar Roger Mahrle Riwik från Viridis Chemica, företaget bakom produkten.

Dimningstekniken används redan på många håll för andra djurslag men har bara nyligen börjat användas av för häst. Även eko-bönder kan använda den här desinficeringsmetoden.
– Det här är första gången vi installerar ett sprinklersystem i ett häststall för att studera utfallet. Att använda väteperoxid i olika koncentrat är redan beprövat inom annan djurhållning, inom veterinärvård och humanvård, berättar Roger Mahrle Riwik

I studien på Wången ingår 13 hästar. Alla boxar dimmas men hälften av hästarna får också vattnet renat med Hippofix och hälften inte, och mitt i studien växlas grupperna. Hästskötarna vet inte vilken typ av vatten som ges till respektive häst.
– Vi följer noggrant hästarnas hälsa i studien. Vi tempar alltid hästarna varje dag här på Wången, men nu väger vi dem också flera gånger i veckan. Dessutom tar vi regelbundet blod- och vattenprover för att ta reda på om och hur hästarna påverkas, berättar Ulf Hedenström, veterinär på Wången och försöksledare.

Man har också installerat kameror i stallet för att kunna följa hästarnas rörelse under dimningstillfällena.
– Även duscharna i stallet desinficeras mellan varje användning eftersom just duschar är ett ställe där smitta kan spridas mellan hästar, berättar Ulf Hedenström.

En tidigare studie genomförd av en hippologstudent på Wången har visat att hästarna drack 35 procent mer om vattnet blandades med en låg dos av Hippofix, den produkt som används i den aktuella studien.

Resultat från den pågående studien väntas under våren 2022.

Fakta: Hippofix
Den väteperoxidbaserade lösningen är ofarlig för både djur, människor och miljö. När väteperoxiden verkat klart på det område som ska desinficeras blir restprodukterna vatten och luft. De aktiva ingredienserna är aktivt syre.
Hippofix bygger på idén att tillsätta en stabiliserande och aktiverande gel till väteperoxiden för att säkerställa en kontrollerad reaktion av väteperoxiden – på så sätt går väldigt lite kemikalie till spillo och mycket bättre desinfektion uppnås. Så att även en säker låg dos fungerar.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.