Fanny Kristoffersson

Ryttares rädsla: ”Det finns en stor prestationsångest bakom”

Rädslan hos ryttare handlar om att hästen eller man själv ska skadas – men också om vad andra ska tycka, en rädsla för att misslyckas och för att förlora kontrollen.

– Det finns en stor del prestationsångest bakom rädslan, säger Fanny Kristoffersson som gjort en kvalitativ studie om ridning och rädsla.

Fanny Kristoffersson har just avslutat hippologprogrammet, inriktning islandshäst, på Wången. I sin kandidatuppsats, Glädjen är större än rädslan – en kvalitativ studie om ridning och rädsla, valde hon att fokusera på ryttares rädslor.

– Anledningen till att jag valde ämnet är för att jag har stött på rädsla inom ridsporten. Jag har så klart varit rädd själv och även mött andra med rädslor, både bland mina vänner och när jag jobbat som instruktör, berättar Fanny Kristoffersson.

Hon träffade arton vuxna ryttare från olika discipliner, och delade upp dem i fyra grupper där de fick diskutera förutbestämda frågeställningar.

– Intervjupersonerna berättade att de är rädda för att ramla av och göra illa sig, eller att för att hästen ska skada sig. Men också för vad andra ska tycka, för att misslyckas och för att förlora kontrollen. Det finns en stor del prestationsångest bakom rädslan, berättar Fanny.

Psykiska symptom på rädsla kan vara oro, ångest, dåligt samvete och att man sätter upp begränsningar för sig själv. Så hur kan man hantera sina rädslor? Enligt deltagarna i studien fanns det flera sätt. Att acceptera att man är rädd, att göra det som fungerar för just en själv, att träna på att vara rädd och lära känna sina egna reaktioner, och se till att man befinner sig i en trygg omgivning. Samt att hitta en instruktör som kan hjälpa. Instruktörer har en viktig roll där bemötande och kommunikation har stor betydelse för elevens utveckling.

– Det är viktigt att den som arbetar som instruktör undervisar från ryttarens perspektiv och tar hänsyn till personens rädslor. Som instruktör bör man ha en god relation med sina elever så att de vågar berätta om sådant som känns svårt. Instruktören bör förmedla att det är ok att vara rädd – jag är här för att hjälpa dig, säger Fanny.

Det finns förvånande nog inga tidigare studier i ämnet och Fanny rekommenderar vidare studier, till exempel att man fördjupar sig inom de olika disciplinerna inom hästsporten.

– Vi behöver mer kunskap i ämnet och tacksamma över det som Fanny tagit fram. Nu får vi hjälpas åt att sprida resultaten från studien i olika forum. Det är ett område som behöver mer uppmärksamhet och fler studier behövs, säger handledare Susanne Lundesjö Kvart som arbetar som adjunkt vid Hippologenheten på SLU och har en filosofie licentiatexamen i pedagogik.

Varför rider man då trots att man är rädd? Svaren som respondenterna i Fanny Kristoffersson studie gav var att ridning är en livsstil, att ridningen ändå ger självförtroende och självkänsla och att glädjen är större än rädslan.

 

Studiens frågeställningar

  • Vad kommer sig rädslan av?
  • Hur kan rädsla uppenbara sig?
  • Hur kan man hantera rädslan?
  • Hur kan instruktörer hantera sina elevers rädsla?

 

Här kan du läsa hela kandidatarbetet Glädjen är större än rädslan – en kvalitativ studie om ridning och rädsla > > >

Kandidatexamen i hippologi 180 hp

Det treåriga hippologprogrammet ges på hästnäringens riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm och har tre inriktningar; ridhäst, trav och islandshäst. Huvudman är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Läs mer här > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.