Anpassning av sadel efter häst och val av häst är viktigt för den tyngre ryttaren. Foto: Kim C Lundin

Sadeln avgörande när ryttarens vikt påverkar hästen

En tung ryttare i en för liten sadel påverkar hästen mer än en tung ryttare i en rätt anpassad sadel – något som är mer avgörande än man tidigare trott. Det är en av slutsatserna i en ny studie om hur ryttarens vikt påverkar hästen.

En ny tvärvetenskaplig studie som genomförts hos World Horse Welfare’s huvudkontor i Norfolk, Storbritannien, har undersökt hur ryttarens storlek påverkar hästen. Studien är unik eftersom expertis från många olika områden inom ridsporten har medverkat.

Oron för att för hög belastning med tunga ryttare ska ha negativ påverkan på hästens tillstånd, rörelser och hälsa växer i samma takt som problemen med övervikt ökar. Flera studier har försökt bestämma vilka förhållanden mellan ryttarens och hästens storlek som är rimliga, men man tycker fortfarande att det saknas objektiv evidens.

Studien gjordes på sex sporthästar som reds av fyra olika ryttare med olika storlek men liknande ridkunskaper under fem dagar. Man dokumenterade formen på hästens rygg före och efter ridning. Man palperade också hästens ryggmuskler från manken till korset för att bedöma hur stela musklerna var ochom hästen hade smärta.

Man kunde se att de hästar som ridits av lättare ryttare vidgat sin bröstkorg, medan de som ridits av tyngre ryttare minskat den, trots att man avbrutit ridningen för de tyngre ryttarna när hästarna visat tillfällig hälta.

Sadlarna som användes i studien ansågs adekvata men inte optimala. Alla sadlar var dock för små för de tyngsta ryttarna. Att rida i en för liten sadel påverkade de tyngre ryttarnas teknik och position på ett sätt som var negativt för hästen. Man ser därför att det behövs mer forskning om hur sadeln påverkar hästens viktbärande förmåga.

Många andra faktorer påverkar också hästens viktbärande förmåga – hur den är byggd, dess kondition och muskelsättning, om där finns hälta och ryttarens skicklighet. Men det viktigaste som man tar med sig från den aktuella studien är just vikten av att en tyngre ryttare rider en häst i rätt storlek med en väl anpassad sadel som är rätt för både häst och ryttare.

Läs mer om studien här  hos eurodressage.com (på engelska) > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.