hand klappar kärlek ömhet närhet grimma huvud nonsens

Kolla hästens mun! Nu finns ett nytt material som stöd

– Studier visar att 70-80 procent av alla hästar har skador av träns och bett, har hästtandläkaren Torbjörn Lundström sagt.

Nu kommer ett nytt informationsmaterial från Svenska Ridsportförbundet, som vänder sig till dig som ryttare, skötare eller hästägare och även ett mer veterinärmedicinskt material.

Skador i hästens munhåla orsakade av utrustning är inte förenligt med ett gott djurskydd och kan därmed leda bland annat till startförbud på tävling. För att förebygga och guida finns nu Munkollen och Muntrappan som en guide.

Att kontrollera munnen kan tyckas vara lättare sagt än gjort och för att underlätta för ryttare, hästskötare och funktionärer som gör kontroll på en tävlingsplats, har Svenska Ridsportförbundet tagit fram ett informationsmaterial. Muntrappan, som vänder sig till dig som ryttare, skötare eller hästägare, och Munstegen som är den mer veterinärmedicinska delen med regler och rekommendationer.

Informationen finns både som text och bild, och som en film (”Munkollen”). Underlaget är framtaget av Svenska Ridsportförbundets Hästvälfärdsråds referensgrupp Djurskydd, Smittskydd och Antidopning och dess veterinära hästodontolog Ylva Rubin, tillsammans med tandutbildade veterinär Nina Roepstorff, Hästvälfärdsrådets veterinära hästspecialist Anna Eriksson samt förbundsveterinär Peter Kallings.

Munpaketet har vi tagit fram för att förbättra hästens munhälsa – allt från förebyggande och hur man lätt själv kan kolla hästens mun dagligen, Munkollen, vad man bör göra då skada inträffat, Muntrappan, till hur skadorna ska bedömas rent veterinärt och av överdomare, Munstegen, säger förbundsveterinär Peter Kallings.

Skador i hästens munhåla orsakade av utrustning är inte förenligt med ett gott djurskydd och leder därmed bland annat till startförbud på tävling.

Rapporter från överdomare och tävlingsveterinärer på munskador har kommit in till Svenska Ridsportförbundet och det finns ett behov av att öka kunskapen hos aktiva.

Skador i och runt munnen på hästen eller ponnyn uppstå av olika anledningar. Det är viktigt att inte fortsätta rida vare sig på träning eller tävling om du ser eller misstänker skada. Be om hjälp om du inte vet varför de uppstått, hur du ska hantera eventuella skador och vad som krävs för att de inte ska återkomma när de sedan läkt.

Glöm inte munnen vid visiteringen

När du dagligen går igenom din häst och visiterar den, glöm inte att också kolla i munnen. Finns där sår eller förändringar?

På den HÄR SAMLINGSSIDAN hittar du information om hur du gör, vad du ska titta efter och hur du kan förebygga, samt Muntrappan och Munstegen.

MUNTRAPPAN

är en guide för dig och Svenska Ridsportförbundets rekommendationer vid skador i munnen. Muntrappan har fyra trappsteg – du hittar hela Muntrappan här.

Trappsteg 1. 
Akut bettvila – skador i munnen som kräver vila från alla typer av bett
Mål: avläkning av skador – akuta och kroniska

Trappsteg 2.
Rehabilitering, skador i hästens munhåla – introduktion till avlastande betsling
Mål: hästen ska åter få förtroende för bett utan att riskera nya skador.

Förtroende för bettet handlar om förtroende för ryttarens hand. En “bra” hand är noga med en vältajmad eftergift (mycket missförstånd sker där hästen hålls stenhårt till dess att den går undan bettet bakom lodplanet). Hästen har då ingen sökning till handen, endast undvikande av den.

Trappsteg 3.
Rehabilitering – introduktion till den betsling som önskas använda vid tävling
Mål: att få hästen att hålla sig frisk i munnen under träningsperioderna och hitta en betsling som även passar på tävling, utan att hästen skadas på nytt.

Trappsteg 4.   
Normalisering – återgång till träning och tävling
Mål: Att hitta en kombination av huvudlag och bett som varieras på ett sätt som häst och ryttare trivs med och håller hästen frisk.

Hur lång tid varje steg tar beror på vilka skador som fanns i munhålan från början.

MUNSTEGEN

För att tydliggöra och gradera skadors omfattning och påföljande startförbud enligt TR I samt rekommenderat tävlingsuppehåll, har Svenska Ridsportförbundet även tagit fram en mer veterinärmedicinsk bedömningsmall, Munstegen.
Förutom för tävlingsveterinärer kan den vara till nytta även för överdomare och inför en eventuell bedömning i Disciplinnämnden.
Munstegen delas in i fem grader – du hittar hela Munstegen här.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.