koliklarm

Larm ska skydda mot kolik – ny stor forskningsstudie

I samarbete med SLU genomförs en stor studie för att kunna upptäcka kolik i ett tidigt skede och larma hästägaren direkt med hjälp av ny teknik.
Det finns fortfarande chans att delta i studien.

 

Föllarm som identifierar avvikelser i stoets beteende – stress och oro – skulle de även kunna upptäcka kolik? Samma beteendeförändringarna som man ser inför fölning är också tidiga indikationer på kolik. I en ny studie undersöker man nu om man med hjälp av ett sådant larm kan undvika många av de allvarliga kolikfall som inträffar varje år.

Videquus har tidigare i år lanserat ett föllarm som förutsåg fölning hos 94 procent av de dräktiga ston som övervakades.

—När vi såg hur bra resultatet blev för vårt föllarm, tänkte vi direkt att det här borde vi kunna använda för att även larma vid tidiga koliksymptom, säger Linus Jernbom, vd för företaget Videquus som tidigare i år lanserade ett fölllarm och nu genomför en stor studie om det också kan användas som koliklarm.

50 hästar i studien

Studien genomförs i samarbete med SLU och försäkringsbolaget Folksam.

– Det är av yttersta vikt att vi kan filma och samla in data från riktiga fall. Då kan vi få hypotesen bekräftad och göra korrigeringar i larmet så att det blir ett specifikt koliklarm, säger Linus Jernbom.

Studien innebär att 50 hästar som har en ökad riskbild för att få kolik ska övervakas i tre månader med en smart kamera. Som deltagare i studien kommer man kunna följa sin hästs beteende genom livefilmning, sparad film och beteendestatistik i en app under tre månaders tid.

Kolik är alldeles för vanligt

Det finns även en god chans att kameran redan nu kommer att larma genom att ringa upp i telefonen om hästen visar tecken på smärta eller oro.

Resultaten från studien kommer att publiceras vetenskapligt för att de ska kunna komma alla hästar till godo.

–Kolik är tyvärr alldeles för vanligt, framförallt hos hästar som är inhysta i box och som har begränsad tillgång på grovfoder. För många stall och hästägare finns det dock ingen möjlighet att ändra detta på kort sikt. Det är därför väldigt intressant och värdefullt om vi kan samla in videomaterial på hästar som visar tecken på kolik och analysera noga hur dessa tecken skulle kunna upptäckas tidigt. Om en kamera kan upptäcka avvikelser som tyder på begynnande kolik innan det mänskliga ögat ser detta vore det givetvis en väldigt stor fördel att utveckla denna teknik som ett hjälpmedel, säger Jenny Yngvesson och Anna Lundberg, etologer på SLU.

Risk för avlivning och stort lidande

Kolik är en av de vanligaste anledningarna till att man måste avliva en häst. Även om det inte går så långt som till avlivning innebär kolik både stort lidande och trauma för de inblandade människorna och djuren. Det innebär även stora kostnader. För försäkringsbolaget Folksam var det en självklarhet att vara med och bidra till forskning som kan öka kunskapen om hästars kolik –­ samt om möjligt få fram ett system som kan larma och vid tidiga tecken på symptom.

– Vi ser tydligt i såväl våra möten med våra kunder som i statistiken att kolik tyvärr drabbar många hästar varje år och det leder till stort lidande och stora kostnader. Om ny teknik och ny kunskap kan leda till att några av dessa kolikfall kan undvikas vill vi väldigt gärna vara med och bidra till det. Jag är övertygad om att utveckling som den här kommer leda till ökad hästvälfärd, så vi är stolta över att vara med och bidra till att studien blir av, säger Jan Lindblom, Folksam

Metoden är smart kamera

Videquus hade en hög målsättning när man lanserade sitt föllarm, att nå över 90 procent precision. Målet överträffades med råge: 94,4 procent och genomsnittlig tid för genererat larm var 1 timme och 29 minuter före fölning.

Metoden är en smart kamera med bildigenkänning som lär känna hästens beteende och identifierar avvikelser som tyder på ett förändrat beteende. Inför fölning visar stoet oftast upp ett stressat och oroligt beteende som antagligen också är kopplat till magsmärtor. Dessa beteendeförändringar kan också vara tidiga indikationer på kolik.

Finns ännu chans att delta i studien

Urvalet av hästar till studien blir väldigt viktigt för dess resultat, då det behöver fångas så många tidiga tecken på kolik som möjligt. Har du en häst som haft kolik och du tror riskerar få det igen under november 2021 – februari 2022?

Läs mer och anmäl dig till studien här. 

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.