nonsens öga

Nu kommer terapi med hästar – online

Kan man verkligen genomföra meningsfull terapi med hästar online?

På den internationella kongressen för hästterapi presenterades konceptet.

Den internationella organisationen för hästar i utbildning och terapi, HETI, har haft kongress i Seoul, Sydkorea och där presenterades ett nytt sätt att arbeta med hästunderstödd terapi – online.

Margaret Mansfield, som är professor vid universitetet i Colorado berättade om hur hästunderstödd terapi kan vara till särskilt stor hjälp under coronapandemins nedstängningar. Hon menar att hästar kan hjälpa människor att utveckla nya sociala färdigheter och bygga upp tillit till sig själv och andra. Under kongressen presenterade hon flera projekt med hästassisterad terapi som genomförs online, med virtual reality och med dataspel där man använder hästar. De kan vara en hjälp för människor som inte kan vara nära verkliga hästar men som på detta sätt ändå kan få hjälp.

Tidigare var det mer fokus på ridning och arbete med hästen, men nu har det mer kommit att handla om hur hästen kan hjälpa människor med depression eller som har varit med om traumatiska upplevelser.
Mansfield visade också exempel där hästar har hjälpt barn med fysiska handikapp eller cerebral pares, soldater och brandmän med PTSD, unga med social och känslomässiga problem och kvinnor som genomgått cancerbehandling.

På kongressen konstaterade man bland annat att det viktigaste med hästar är att de inte dömer, de bär inte agg och de accepterar dig som du är.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.