rehab palpering massage veterinär undersökning rygg smärta rehabilitering

Rehab-projektet – så här gick det

För drygt ett år sedan införde Agria Djurförsäkring möjligheten att använda delar av veterinärvårdsförsäkringen till rehab för ridhästar. Nu finns facit över det första året. Här är de vanligaste diagnoserna och hästraserna samt vilket åldersspann där flest hästar blev behandlade.

Antalet hästar som har fått ett veterinärmedicinskt rehabprogram ordinerat är fortfarande ganska få.

Majoriteten av de hästar som tagit del av veterinärmedicinska rehab under 2020 är mellan 9-13 år och av rasen SWB, följt av ett stort glapp till den näst vanligaste rasen, islandshäst. Antalet hästar som har fått ett veterinärmedicinskt rehabprogram ordinerat är fortfarande ganska få.

– Att använda sig att veterinärmedicinsk rehab för häst är fortfarande i sin linda. Hästägare är ännu inte vana vid att fråga efter rehab och det finns heller inte en självklarhet i de veterinära rutinerna att sätta in ett rehabprogram efter en behandling. Det här glappet vill vi täppa till för att fler hästar ska få chansen att läka ut och förbli friska och hållbara, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef häst och lantbruk, Agria Djurförsäkring.

De vanligaste diagnoser som följts upp med veterinärmedicinsk rehab är:

• Ryggproblem

• Hälta

• Tendinit i gaffelband

• Knäledsinflammation

• Muskelömhet

Nu uppmanar Agria att fler hästägare och veterinärer ska sätta sig in i fördelarna med veterinärmedicinsk rehabilitering efter en skada på en ridhäst. Det handlar bland annat att om hästen får en bra chans att läka ut skadan, ofta med minskad smärta, så minskar också risken för återfall genom att hästen tränar rörlighet, elasticitet och ökar styrkan.

Möjligheterna till rehab varierar över landet, men på listan över de kliniker som har ordinerat rehab under 2020 finns det hästkliniker över stora delar av landet.

– Det kan vara svårt att hitta en hästklinik som erbjuder rehab i vissa delar av landet, men om fler hästägare efterfrågar rehab kommer förhoppningsvis utbudet att öka på sikt. Vi vill att det ska bli lika självklart med rehab på häst som det är bland hundar idag, säger Mikael Theorén.

Rehab är ett komplement till veterinärmedicinsk behandling i försäkringen Agria Ridhäst. Behandlande veterinär ansvarar för att rehabplanen ska innehålla vilken sorts rehabilitering som ska utföras, vem som ska utföra rehaben, när det ska utföras och följas upp. Rehaben kan utföras på klinik eller hemma i stallet.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.