Mari Zetterqvist Blokhuis och Cajsa Ericson

Så får du en stark och hållbar häst: Förbered för belastning

Alltfler hästar drabbas av ryggproblem och hältor. Det är flera olika faktorer som påverkar hur hållbar din häst blir – förutom arv och uppfödning som du inte kan påverka så finns det många saker som du själv kan ta tag i för att få en frisk och hel häst.

Här bjuder vi på ett utdrag ur boken Hållbar häst: Skadefri med vardagsträning av Mari Zetterqvist Blokhuis och Cajsa Ericson.

Vi ryttare har som mål att hästen ska prestera tillsammans med oss och att den ska vara frisk och hållbar. Det gäller oavsett om det är en tävlingshäst, en häst på ridskola eller en fritidshäst. Bristande hållbarhet beror ofta på att hästen blir halt eller får ryggproblem.

Försäkringsbolaget Agria Djurförsäkringar konstaterar att alltfler hästar drabbas av ryggproblem. Mellan åren 2011 och 2015 ökade antalet skadeanmälningar med hela 45 procent, och det är framförallt de privata ridhästarna som drabbas. Smärta påverkar hästens prestationsförmåga genom att den kanske inte vill hoppa eller utföra vissa övningar i dressyren. Problemen påverkas av en rad faktorer som bland annat utrustning, träningsupplägg, ridunderlag och ryttarens sits och ridstil.

Kandar Hållbar häst benlindor
Foto Catharina Hansson

Viktigt att förbereda

Hästen behöver förberedas för det arbete som den ska utföra. Det innebär inte bara att lära sig nya dressyrrörelser eller hoppa över hinder. För att kunna prestera måste hästen tränas. Det finns ett välkänt uttryck som säger att ”man blir bra på det man tränar”. Skelett och muskler måste få chans att bygga upp sig så att hästens kropp är förberedd på den belastning vi utsätter den för. Musklerna måste vara tillräckligt starka och senorna ska hålla för påfrestningarna i arbetet. Ju bättre förberedd hästens kropp är inför ansträngningar, desto mindre blir risken för skador.

Träningen behöver hela tiden anpassas till de krav du ställer på din häst och kraven varierar beroende på vilka mål du har för dig själv, hästen och er som ekipage. Om hästen ska högprestera så måste den vara ytterst välbalanserad, flexibel och välkoordinerad i sina rörelser. Dessutom behöver den vara stark både fysiskt och mentalt.

Många byggstenar

För att nå goda resultat på tävlingsbanan så handlar det om många byggstenar som ska finnas med. Det är viktigt att inte missa grunden för då finns det stor risk för att hela bygget blir instabilt. En mängd olika faktorer påverkar träningen, både yttre och inre.

En viktig faktor är hästens exteriör. Här gäller det att utgå från hur hästen är byggd och fråga dig: är det optimalt för vad du tänker begära av hästen? Har hästen möjlighet att utföra det du vill? Det kan exempelvis vara svårt att samla en häst med lång rygg.

Allt beror naturligtvis på vilket slutmål du har för dig och din häst. Om du vill nå hela vägen upp till svår klass så måste du ha bra förutsättningar från start för att lyckas. Det är svårt att veta på förhand hur långt du kommer med en unghäst, men du har definitivt större chans att lyckas med en häst som har en lämplig exteriör.

Galopp konditionsträning terräng Catarina Åberg -Curre
Fälttävlansryttaren Catarina Åberg och hennes häst Curre medverkar i boken Hållbar häst. Foto Catharina Hansson

Vilka är de vanligaste problemen?

Som vi konstaterat så är det vanligt med bristande hållbarhet hos dagens hästar, men vad beror det på?
De hästar som föds idag har mycket bättre förutsättningar för att prestera redan från födseln jämfört med de hästar som föddes upp i Sverige på slutet av 1900-talet. Dagens hästar är ädla, atletiska och rörliga. Med stor rörlighet följer även en viss instabilitet och skörhet i rörelseapparaten.

Den moderna hästen har också ett livligare temperament och kan därför vara svårare att rida och hantera för den som inte är så erfaren. Då ökar också risken för olyckor och skador.

Dagens ridhästar är väldigt lättlärda och därför finns det risk för att ryttaren går för fort fram i utbildningen. Hästarna är sällan färdiga kroppsligt förrän vid fem till sex års ålder. Trots det ställer man ofta höga krav på de unga hästarna, mer än vad man gjorde förr. Det innebär att hästen måste grundtränas bättre för att hålla för de påfrestningar som den utsätts för. Kanske våra hästar skulle bli mer hållbara om vi ryttare kunde lägga ett extra år på att bygga upp hästen?

Låsta och spända bogar och smärta eller stelhet i ryggar är vanliga problem. Hälta och ryggproblem hänger ihop, och om hästen är stel i sin rygg så har det oftast ett samband med hälta. En häst som har en lindrig hälta kompenserar genom att gå och spänna sig och då uppstår spänningar i muskulaturen vilket kan leda till problem på andra ställen i hästens kropp. Samma sak gäller bogarna, en dubbelsidig frambenshälta upptäcks exempelvis sällan i ett tidigt skede. Hästen kompenserar genom att röra sig med ett kortare steg och kan bli ”låst” i bogarna men kan fungera hjälpligt ändå.

Dessa kompensationsmönster upptäcks sällan direkt. Ryttaren brukar uppleva att hästen känns stel och stelheten är då ett symptom på en underliggande orsak. Därför är det viktigt att fråga sig vad som orsakar stelheten och det är viktigt att inte bara behandla symptomet (stelheten) utan orsaken ska i första hand utredas av ­veterinär.

Mari Zetterqvist Blokhuis och Cajsa Ericson
Mari Zetterqvist Blokhuis och Cajsa Ericson. Foto Catharina Hansson

Bygg upp din häst

För att få en stabil grund behöver du bygga upp hästens balans, styrka, kondition, liksidighet, smidighet och koordination. Här (i boken Hållbar häst) förklarar vi vad som menas med de olika byggstenarna och ger tips på hur du kan träna för att få en hållbar häst. Vi presenterar även ett antal enkla övningar, både avsuttna övningar som du kan göra i stallet eller i ridhuset, och ridövningar. Målet är att du genom att göra dessa övningar ska få din häst starkare, rörligare och smidigare. Se det som ett komplement till den vanliga ridträningen. Genom att använda övningarna får du också en fin kontakt med din häst från marken.

Planera din träning

För att lyckas i din satsning behöver du planera träningen. Fundera på vad du vill uppnå på lång sikt, och plocka ner det till delmål. Gör sedan en plan på vad du och din häst behöver jobba med att förbättra. Det gäller att bygga upp både din egen och hästens balans, kondition och styrka för att du ska uppnå dina mål.
Variera träningen och se till att du får med alla delar. Att skriva träningsdagbok är väldigt bra för att kunna följa upp och utvärdera träningen. Orkar hästen ett helt träningspass?

Och hur är det med din egen styrka?
Det är lätt gjort att hoppa över vissa ­delar!

Här kan du beställa boken > > >

fakta

Hoppryttaren tipsar

Hoppryttaren Marcus Westergren följer det tävlingssystem som finns för unghästar och de flesta av hans hästar börjar tävla som femåringar. Han använder ett fast veckoschema som anpassas till varje specifik individ.
– Vi hoppar alltid bana på tisdagarna, det kan vara gymnastikhoppning eller ren ”muskel­hoppning”. Resten av veckan anpassas arbetet till varje individ. Och på onsdagarna är det vila.

Dressyrryttaren tipsar

Dressyrryttaren Mads Hendeliowitz tycker att det är viktigt att lägga upp en plan – och att följa den. Samtidigt måste man ändå vara lyhörd för hur hästen reagerar på träningen.
– Vi jobbar enligt ett väldigt fast system. Alla hästar är ute ungefär tre gånger per dag då de omväxlande rids, longeras, går i skrittmaskin, på vattenband och/eller går i rasthage.
– Hästar mår bra av att röra på sig så vi rider mycket på våra hästar. Jag tycker att det bästa är att de får röra sig under kontrollerade former.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.