Täcke Vinter Hage

Så mycket mer foder behöver din häst i kylan

Med den kyla vi fått i år hamnar vi på många håll under nivån för normal temperatur även för våra hästar. Vilken temperatur som är normal – den så kallade termoneutrala zonen – skiljer sig mellan olika hästar och beror bland annat på storlek, ras, årstid, klimat, ålder, hull och foderintag. Det skiljer sig också beroende på om hästen går på lösdrift eller vistas många timmar i ett varmare stall.

När temperaturen hamnar under hästens termoneutrala zon säger man att den passerar den nedre kritiska temperaturen. För ett litet föl kan det vara 20 grader plus och för en islandshäst minus 15.

Mängden foder och fodrets energimängd är avgörande för hur mycket värme hästen själv producerar och därför behöver de flesta av våra hästar nu extra foder. Genom att äta ökar hästen sin värmeproduktion. En tumregel är att en stor häst på 500 kilo behöver 0,15 kilo extra hö per dag för varje grad under den kritiska nedre temperaturen.

När det gäller en stor, äldre, klippt häst kan det handla om att ge så mycket som 5-8 kilo mer grovfoder per dag när temperaturen når ner till flera minusgrader. För många hästar, ja kanske alla hästar som inte löper risk för övervikt eller fång, kan det nu vara lämpligt att erbjuda fri tillgång på grovfoder. Det har gjorts en studie där hästar gavs 1,5 gånger sin vanliga fodergiva men ändå gick ner i vikt när de utsattes för kyla.

Vind och regn kan dock ofta kyla ännu mer, så det gäller att ha koll på att hästen kan reglera sin temperatur även vid plusgrader.

Källor:
Short-term thermoregulatory responses of horses to brief changes in ambient temperature/Karin Morgan  , SLU

Hästens reglering av kroppstemperatur och dess värmebalans / Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.