Ett av ekipagen som startade på GHS med inverkansridning, en bedömning som för några år sedan var hett omdebatterad men nu är accepterad. Foto: Kim C Lundin

Nästa år kan du starta i Da Capo, Plus och Stilla

När det nya hoppreglementet presenteras finns det flera nya metoder i bedömning A samt att det numera går att arrangera klasser på mycket låg hinderhöjd.

Hoppreglementet uppdaterat med Da capo – TR III

Hoppreglementet har fått en del förändringar men framförallt tre nya bedömningsformer. TR III har även anpassats till det nya sättet att dela in tävlingar som innebär att nivåerna lokal, regional, nationell och elit ersätts med stjärnsystem, snarlikt FEI:s indelning. Det innebär att Lokal = *-ig tävling, regional = **-ig tävling, nationell = ***-ig tävling och elit är antingen ****-ig eller *****-ig. Läs mer om det nya klasssytemet här.
Nu kan riktiga tävlingsklasser arrangeras på höjder så låga som 20 cm och en ny klass blir Lätt J.
Det är nu explicit otillåtet att rida med en öronsnäcka inne på banan, det är tillåtet att ha en öronsnäcka på framridning. En hel del av standardhoppningarna för häst under 1,45-höjd har fått detaljer i antalet tillåtna hinder och språng justerat uppåt.
Nya metoder i Moment 314 Metoder i Bedömning A / FEI Table A är A:Da Capo, A:Plus och A:Stilla.
A:Da Capo finns i tre varianter som är på temat att ryttaren i förväg ska välja den tid hen ska rida på. Rundan kan sedan upprepas och samma tid ska då uppnås igen.
A:Plus handlar om att varje felfritt taget hinder ger 1 poäng.
A: Stilla kan bedömas  med metod A, Clear Round Da Capo, inverkan och Plus. I A:Stilla finns det ett skrittområde på 10*5 m, tydligt markerat och efter hinder 4 i banan eller före hinder 7. Ekipaget ska skritta eller stå stilla under fem sekunder med tidtagningen går. Domaren ger ny signal för fortsättning. Om hästen inte står stilla eller skrittar ges fel.
Nu finns det en regel om att hinderbommar ska väga mellan 10-12 kg, tidigare var det en rekommendation.

Blodsregel

Inte bara i TR I utan även i TR III skrivs regeln om blod på hästen som grund för avstängning in.
Moment 391 4. Om hästen blöder, har sår eller märken orsakat av ryttarens inverkan, till exempel har blod/sår i mun eller blod/sår/märken efter skänkel/sporrar eller efter användande av spö, innebär det alltid avstängning, oavsett ryttarens avsikt. Blod, sår eller märken orsakat av annat än ryttarens inverkan, exempelvis om hästen bitit sig i tungan eller munnen, balltramp eller liknande, innebär inte automatisk avstängning utan bedöms från fall till fall. Sker det under ritten ska den omedelbart avbrytas.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.