Foto: Fredrik Jonsving

Swede Horse får böta 25 000

Swede Horse får böta 25 000 kronor efter att ha ändrat överdomarens beslut om en ryttares diskning under Breeders Trophy. Det står klart när disciplinnämnden sagt sitt.

Det var när ett ekipage startade med så kallat bevalbett som överdomaren valde att dela ut en diskvalificering. Bevalbett har en viss hävstångseffekt och det tillåts inte under de aktuella klasserna i hoppning.

Här är ett utdrag ur regelverket: Hoppning, Final 5-åringar. Betsling: Enbart tränsbett, 2- eller 3-delat, med rörliga eller fasta ringar där tygeln är fäst i ringen är tillåtet. Parerstänger och D-ringar är tillåtet  Bettet kan vara i metall, gummi eller syntetmaterial. Tungsticka är ej tillåtet. Benskydd: enligt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR). Gramantygel är förbjudet såväl vid framhoppning som på tävlingsbanan (enl. TR III mom. 371).

Friade på eget bevåg

Den diskade ryttarens lämnade in en överklagan till Swede Horse styrelse som har hand om reglerna för Breeders Trophy. Tävlingsledningen valde att gå på den tävlandes linje – och friade utan att samråda med överdomaren.

”Överdomarens ursprungliga beslut om att stänga av ekipaget gäller, varför ekipagets resultat ska strykas. Arrangören åläggs att betala böter om 25 000 kr.”, skriver disciplinnämnden i sitt beslut. Man menar också att tävlingsledningen inte har befogenhet att ändra besluten.

”Vid bedömningen av ärendet finner Disciplinnämnden det mycket anmärkningsvärt att ledningen för en av Sveriges större och mer betydelsefulla tävling för unga hästar inte synes vara medvetna om den position som domare och överdomare har vid en tävling. Riksidrottsnämnden (RIN) har i ett flertal fall haft att bedöma frågan om domares ställning i samband med idrottsutövning. Bland annat har RIN då konstaterat följande: ”I samband med all idrottsutövning, som sker under ledning av domare och andra funktionärer, gäller en i det närmaste obegränsad skyldighet att följa domarens och funktionärens anvisning.”, står också att läsa i beslutet.

Arrangörens förklaring till det ändrade beslutet har varit att reglerna anses otydliga. De ska nu ses över till nästa säsong. En eventuell överklagan av nämndens beslut måste lämnas in senast den 8 januari 2019.

Regler Breeders

Tidigare artiklar i ämnet

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.