Flagga Hinder Tävling

Tävlingsstoppet: Väcker mycket känslor – men vi tror på tidigare tävlingsstart

Många blev upprörda när Ridsportförbundet meddelade sin tolkning av de nya striktare råden – på en presskonferens igår måndag försökte man förklara och berättade också att en kommande ny pandemilag kan ge ridsporten bättre förutsättningar.

Och visst förstår man de starka känslorna och att något kanske gick fel i kommunikationen.

 

Känslorna har svallat höga sedan Svenska Ridsportförbundet meddelade att det endast kommer att vara möjligt för barn och ungdomar födda 2005 eller senare samt yrkesverksamma över 18 år att tävla, när de nya råden för smittskydd nu införs.

Den som har ridsporten som näring, men får lön någon annanstans, hamnar utanför systemet – liksom 17-åringarna.

Det kan vara en stor sorg

Ryttare har stormat i sociala medier och det har startats upprop mot förbundet.

– Att inte tävla kan vara en stor sorg. Så känns det för många av våra ungdomar nu och vi delar deras sorg. Lite extra känner vi för de här 17-åringarna som hamnat i kläm, sa Andrea Barth, verksamhetschef.

– Det här väcker mycket känslor, det här är vår passion. Men man måste förstå att det här inte är ett beslut som förbundet tar självständigt, sa generalsekreterare Annika Tjernström.

På en presskonferens igår måndag försökte man från förbundet förklara att man förstår de som upprörs, men att det varit omöjligt för ridsporten att tolka de nya råden på något annat sätt. Ridsportförbundet lyder under Riksidrottsförbundet, som har dragit upp riktlinjerna för hur alla idrotter ska hantera covid-19 just nu och som i sin tur gjort tolkningen av de nya skärpta råden från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

 

Klart att man ska lära sig något av det här

I någon mån insåg man också från förbundet att kommunikationen inte riktigt fungerat.

– När man ser reaktionerna, så kanske man skulle ha kommunicerat på ett tydligare sätt. Det är klart att man ska lära sig något av det här, sa förbundsordförande Ulf Brömster.

Vad gör ni från förbundets sida för att försöka påverka?

–Vi har formella kontakter via Riksidrottsförbundet och med lokala smittskydd via förbundsläkare Margareta Rödén. Vi är också med i nätverk med större idrotter där vi diskuterar frågorna och kan komma med medskick till Riksidrottsförbundet. Vi har svarat på de remisser som kommit, ofta med extremt kort varsel, berättade Annika Tjernström.

– Vi har också har möten med socialdemokraternas kulturutskott och träffat flera av de politiska partierna, säger Andrea Barth.

 

”Sa något om ridsportens särart säkert tio gånger”

Ulf Brömster berättade att han haft ett samtal på en halvtimme med Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt ansvarig för ungdomsfrågor och idrott.
– Jag sa något om ridsportens särart säkert tio gånger, och att vi inte har haft någon smittspridning.
– Jag sa också att jag tycker att man har lyssnat mer på de stora lagsporterna och mindre på de individuella sporterna och de sporter som naturligt har en mindre smittspridning, som ridsporten.

– Hon berättade då att man jobbar med en pandemilag, som ska ge möjlighet att särbehandla olika verksamheter, till exempel ridsport.

– I den rådande situationen och med de regler som finns är det här det beslut som gäller. Om läget förändras kan det komma nya beslut, sa Ulf Brömster vidare.

 

Ridsporten har nästan varit helt smittfri

– Vi har ett bra system och vi kan inte se att vi har haft någon smittspridning under den tiden som vi har haft tävlingar. Vi vill passa på att tacka alla arrangörer och ryttare som har gjort allt för att få det här att fungera, sa Andrea Barth.

– Vi har inte sett någon större smittspridning inom ridsporten, vi håller oss friska och vi håller avstånd, sa förbundsläkare Margareta Rödén. Vi känner bara till ett fall av smitta på tävling, där en domare smittats av skrivaren.

 

Tror att tävlandet drar igång tidigare

Ordföranden i hoppkommittén, Niklas Jonsson, var noga med att påpeka att han inte hade varit med och utformat de nya reglerna.

– Vad jag förstått har det varit mycket känslor ute i ridsportsverige och det är förståeligt. Men man måste vara överens om förutsättningarna. Vi har en pandemi och samhället har gjort gränsdragningarna. Det är inget som ridsporten i sig kan påverka, där ligger vi under samhället.Vi värnar ridsporten, men vi har också ett samhällsansvar.

– Personligen tror jag att Riksidrottsförbundet har gjort ett regelverk utifrån lagidrott och då måste vi få dem att förstå vår problematik.

– Jag önskar inget annat än att alla ska få tävla, oavsett ålder eller yrke. Förhoppningsvis lugnar sig smittläget och jag tror att vi kommer att kunna tävla snart igen.

Flera i förbundsledning upprepade att man tror att tävlandet kommer att kunna starta upp tidigare än den 30 juni.

– Vi står på tårna här och är förberedda att köra igång igen så snart det kommer nya besked. Alla vill verkligen starta upp på ett smittskyddssäkert sätt, så fort vi får möjlighet.

Vad ser ni som viktigast att få igång om det sker en uppmjukning av restriktionerna?

– Vi vill ju ha igång alltihop, vi vill få igång tävling för alla, vi vill hålla igång vår ridskoleverksamheten, alltihop.

 

Bakgrund:

De regionala råd som gällt ute i Sveriges 21 regioner ersattes från och med igår den 14 december av nationella allmänna råd som gäller till och med den 30 juni. Läs mer här > > >

 

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.