Hästar renoverar Göta Kanal

När Göta Kanal renoveras tar man in hästar för att göra jobbet.

Nu har det blivit dags för den sista sträckan av Göta Kanal, Slussen-Klevbrinken i Söderköping att återfå sin ursprungliga kanalprofil och funktion.

–På grund av områdets känsliga karaktär och begränsade utrymme så sker all avverkning till fots och utdragningen sker med häst, berättar Roger Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag.

Kanalens ursprungliga profil återställs och att sträckan får nytt erosionsskydd i form av strandskoning med stenmaterial. Majoriteten av arbetena kommer utföras vintersäsongen 2021-2022 när kanalen är helt stängd för båttrafik. Arbetet med att förbereda för tillfälliga byggvägar är dock redan igång.

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som Göta kanalbolag och ägaren, staten, fattat beslut om att genomföra. Det är de mest omfattande insatserna som genomförts sedan kanalen invigdes 1832.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.