Foto Fredrik Jonsving

Alla tävlingar ställs in

Idag meddelade regeringen att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds från och med söndag.
Svenska Ridsportförbundet har med anledning av det meddelat att inga ridsporttävlingar får genomföras när förbudet träder i kraft.

Regeringen tog idag på rekommendation från Folkhälsomyndigheten beslut att inte fler än 50 personer får samlas vid offentliga sammankomster (se beskrivning nedan). Beslutet träder i kraft på söndag.
Den som bryter mot reglerna om allmänna sammankomster kan bestraffas med böter eller med fängelse i upp till sex månader.
I praktiken är det de alla allmänna tillställningar där ordningslagen gäller som kommer att påverkas. Men man hoppas från Folkhälsomyndighetens sida att beslutet får en normativ effekt och innebär att människor även begränsar privata tillställningar.

Beslutet innebär att inga ridsporttävlingar kan genomföras från och med söndag. Beslutet gäller tills vidare.
Exempelvis gym och restauranger påverkas inte av förbudet.
Polisen kan förhindra eller stoppa sammankomster som bryter mot reglerna.

Svenska Ridsportförbundets kansli kommer att kontakta de arrangörer som har tävling i helgen.

Svenska Ridsportförbundets styrelse och personal kommer att göra en konsekvensanalys av vad beslutet betyder framåt, och vad det innebär för till exempel ridskoleverksamheten.

 

”Med allmän sammankomst enligt Ordningslagen avses

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  sammankomster som hålls för religionsutövning,
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.”

Samt 3 §

”Med offentlig tillställning enligt denna lag avses

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
 • danstillställningar,
 • tivolinöjen och festtåg,
 • marknader och mässor, samt
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.”

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.