Alla fruktar vi snor och slem från en hästmule. Foto: Kim C Lundin

Allt fler fall av kvarka – stor skillnad mellan län

Jordbruksverket sammanställer statistik om inrapporterade sjukdomar hos alla djurslag årligen. Kvarka har ökat markant fram till 2017 – eller är det inrapporteringen som blivit bättre?

Fler rapporterade kvarkafall till SJV

Jordbruksverket dokumenterar och för bok över flera smittsamma sjukdomar som drabbar häst, husdjur och lantbrukets produktionsdjur. Anmälningar om smittsamma sjukdomar hanteras av landets veterinärer som rapporterar till de många länsveterinärerna knutna till länstyrelserna landet runt.

Ridenews har fått ta del av statistik som börjar 2013 och går en bit in på 2018. Mellan 2015 och 2017 sker en stadig uppgång i antalet rapporterade fall i många län. Det är stor skillnad mellan ur många fall respektive län visar upp när antalet rapporterade fall ställs mot antalet hästar i varje län.

Rapporterade kvarkafall per år och län. Faktaunderlag: SJV

Landets hästtätaste region är Skåne, nästan lika stor som Västra Götalands regionen som nu omfattar Bohuslän och Älvsborg. Stockholms Län har bara hälften så många hästar som Skåne men lika många rapporterade fall av konstaterad kvarka när statistiken jämförs över de senaste åren.

Över hela landet har de senaste åren rapporterats in cirka 1,2 fall kvarka per 1000 hästar.

Hur många fall kvarka per häst  som rapporteras i en region varierar stort. De regioner med flest fall per häst är Södermanland, Stockholm, Norrbotten, Västmanland, Västernorrland och Västra Götaland. De ligger mellan 1,7 till 2,7 fall kvarka per 1000 hästar.

Skåne har under 1 fall per 1000 hästar och så är det för många regioner.

Skyr kvarka vissa regioner?

Vad beror då den stora skillnaden i antalet rapporterade fall av kvarka mellan regionerna? Det är inte en fråga som har ett klart och tydligt svar. Det hanteras olika mellan länen. Ridenews har från några regioner med aktuella fall i höst begärt ut handlingarna som dokumenterar anmälningar om misstanke respektive konstaterad kvarkasmitta. Från några mycket proaktiva länsveterinärer sänds handlingarna snabbt medan till exempel Skåne hävdar sekretesslagstiftning som skäl till at tinte lämna ut handlingar kring kvarka.

Det finns med stor sannolikhet ett mörkertal i antalet fall eftersom alla häst- och stallägare inte gör provtagning. Det finns förmodligen möjligheter att kringå anmälan genom samförstånd med behandlande veterinär om stallägaren vidtar lämpliga åtgärder som isolering och annat.

När kvarka väl är konstaterad har Länsveterinärerna inom gällande sekretesslagstiftning  inte möjlighet att informera allmänheten om ett hästföretag, stall eller en anläggning, drabbats av kvarka. Det är först om en verksamhet själv deklarerar öppet sin status som det är möjligt.

Stigma kring smitta

Idag är det fortfarande stort stigma kring att drabbas av kvarkasmitta. Trots att det alltid förekommer smittor och sjukdomar i någon form i större grupper av hästar, speciellt unga hästar och tävlande hästar som rör sig mellan olika stall. Det är naturligt och omöjligt att helt undvika.

Ett problem kring smitta är brist på faktabaserad och relevant information när ett fall konstaterats. Länsveterinärer informerar idag endast berörda veterinärer och kliniker i sin region samt personer i hästrelaterade yrken som rör sig mellan stallar.

Istället är det upp till stallägare att informera eller inte. Här inträder läget att det blir negativa återverkningar av att inte berätta öppet och risk för bortskrämda kunder om en stallägare är öppen. Så har situationen varit hittills.

Det goda informationsexemplet

Karlskoga Ridklubb och ridskola drabbades av kvarka och är fortfarande isolerat när denna text publiceras. Där har personalen valt att kommunicera med sina elever och andra genom klubbens Facebook-sida. Där har de snudd på dagligen rapporterat om status för klubbens hästar på ett både roligt och informativt sätt. Faran för Karlskoga Ridklubbs hästar är inte helt över men nu är alla hästar feberfria.

Tidigare artiklar om kvarka

Flera kvarkalarm i Skåne – så skyddar du din häst

Ridklubbens mardröm
Fler faror med årets torka

 

Faktalänkar från Hästsverige.se om kvarka

Läs mer om kvarka:

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.