Foto: SvRF/Fredrik Jonsving

Blankett för hästägarförsäkran tillbaka – tillfälligt

Hästägarförsäkran har inte funnits i fysisk pappersform på flera år på svenska tävlingar. Men i dessa smittotider har Svenska Ridsportförbundet valt att införa blanketten igen, iallafall tillfälligt.

Hästägarförsäkran är något du godkänner varje gång du anmäler dig till en tävling i Tävlingsdatabasen, TDB. Bland annat står där följande: ”Samtidigt intygar du på heder och samvete för varje häst du har anmält att den under de tre senaste veckorna – räknat från denna dag – inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, att den under samma tid inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den under samma tid inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom, att den är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande och att den i övrigt såvitt du vet är fullt frisk och att ovanstående också gäller fram till tävlingsdagen.”

Stoppa smittor

Nu har alltså förbundet tillfälligt återinfört skrivelsen i pappersform att använda på tävlingar för de arrangörer som vill vara extra försiktiga. Syftet är att ta ännu ett krafttag mot den smittspridning som pågår i landet.

I den blankett som framtagits ska hästägaren helt enkelt skriva på pappret och därmed bekräfta att man tagit del av informationen.

Straffade

Under sommaren 2018 hade disciplinnämnden flera fall där personer tävlat trots att det funnits misstanke om allvarlig smitta. Bland annat ett fall gällande en känd svensk hästbloggare som valt att delta trots att det fanns misstanke om smitta i stallet. Svenska Ridsportförbundet uppger sig se mycket allvarligt på dessa händelser. Disciplinnämnden stängde av ryttaren i ett halvår och hästägaren i nio månader.

Syftet med att återinföra blanketten är bland annat att ryttare inte slentrianmässigt ska anmäla sig och inte uppmärksamma hästägarförsäkran. När den finns i sin fysiska form tvingas alla läsa den en gång extra.

Du hittar blanketten här

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.