Bollerups kärlekshyllning till omkomna flickan

På sin Facebooksida publicerar Bollerups Naturbruksgymnasium en bild och en film där eleverna har skapat ett hjärta för att visa sin kärlek till kamraten som omkom igår, söndag. Läs mer här > > >

Vi har drabbats av stor sorg då en elev omkom i en tragisk olycka under söndagen. Våra tankar går till familjen.
Vi vill också tacka alla för det stöd ni visat under denna svåra dag. Årets traktorvecka inleds med en kärleksfull hyllning till den kamrat vi mist. #Bollerupsfamiljen

På hemsidan skriver Bollerups Naturbruksgymnasium:
Under kvällen har en av våra elever varit med om en allvarlig olycka i samband med att hon skulle hämta en häst från en hage. Av anledningar som vi inte känner till har hon blivit omkullsprungen av en häst och skadats mycket allvarligt. Trots ett rådigt ingripande av kamrater och räddningstjänsten gick hennes liv inte att rädda.
Våra tankar går till hennes anhöriga.
All personal och elever är samlade på skolan.
Vi önskar att ni respekterar att vi har sorg på skolan och att vi vill sörja och minnas i stillhet.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.