kirurgi läkare narkos operation

Brist på läkemedel: Ska plastikkirurgi gå före att rädda liv på djur?

Är det rimligt att planerad kirurgi i form av estetiska plastikkirurgiska ingrepp på friska människor ska vara tillåtna i ett läge när intensivvårdsavdelningarna kämpar med svåra prioriteringar och vi som veterinärer av djurskyddsskäl kan tvingas avliva djur?

Bristen på läkemedlet propofol driver fram svåra prioriteringar, men Sveriges Veterinärförbund ifrågasätter om man gör rätt val.

Sveriges Veterinärförbund har i veckan skickat ut ett brev till berörda myndigheter med anledning av att Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanat veterinärer att hålla igen med narkosläkemedlet propofol som blivit en bristvara nu under coronapandemin.

Ska man undvika att rädda liv på djur samtidigt som läkemedlet används när man utför plastikoperationer på friska människor i samma omfattning som vanligt?

Här är brevet i sin helhet:

Sveriges Veterinärförbund ställer sig frågande till prioriteringar i samband med läkemedelsbrist

Brist på vissa läkemedel till följd av coronakrisen ger allvarliga ekonomiska, psykologiska och djurskyddsmässiga konsekvenser för verksamheter inom djursjukvården. Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanar veterinärer till återhållsamhet med narkosläkemedlet propofol som behövs i stora kvantiteter inom akutsjukvården på humansidan just nu.

Sveriges Veterinärförbund kan konstatera att denna uppmaning tas på djupaste allvar, veterinära verksamheter runtom i landet tar sitt ansvar och minimerar eller avstår helt från användandet av propofol och många har tillhandahållit sina lager för humant bruk. Samtidigt får vi information om att det förekommer verksamheter inom human skönhets-/ estetisk plastikkirurgi på människor utan medicinska behov som upprätthåller sin verksamhet och där man använder sig av just propofol som narkosmedel. Viktigt att veta i sammanhanget är att man på djursidan använder oerhört små volymer av läkemedel jämfört med på humansidan. Donationer även från de största djursjukhusens lager fyller endast ett mycket litet tomrum på en intensivvårdsavdelning för coronapatienter. Naturligtvis är även dessa små mängder viktiga för den enskilda individen som kan hjälpas av detta.

Är det rimligt att planerad kirurgi i form av skönhets-/ estetiskt plastikkirurgiska ingrepp där propofol förbrukas till friska människor ska vara tillåtna i ett läge som detta när intensivvårdsavdelningarna kämpar med svåra prioriteringar och vi som veterinärer av djurskyddsskäl kan tvingas avliva djur istället för att fortgå med procedurer där narkos krävs? Sveriges Veterinärförbund ställer sig frågande till varför man från myndighetshåll inte inför ett tillfälligt förbud av den typ av verksamhet som inbegriper icke medicinskt indicerade plastikkirurgiska ingrepp som kräver narkos under den period då läkemedelsbrist råder.

Detta brev har idag skickats till berörda myndigheter.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.