barn ridskola

Det här vill Skånepolitikerna göra för ridsporten

Skånes ridsportförbund har gjort en sammanställning över vad de politiska partierna i de skånska kommunerna gör, och planerar att göra, för att stärka ridsporten.

På de skånska ridskolorna sker varje vecka drygt 9 160 uppsittningar och trots att ridskolorna jobbar för fullt med att utveckla sin verksamhet kan de inte ta emot alla. I dagsläget står hela 5 100 personer på kö runt om i Skåne för att få börja rida. Inför valet den 11 september har därför Skånes ridsportförbund gjort en sammanställning över vad de politiska partierna i de skånska kommunerna gör, och planerar att göra, för att stärka ridsporten.

Som all annan föreningsverksamhet får ridskolorna stöd från både kommun och stat. Hur de politiska partierna ser på ridsporten har stor betydelse för ridskolornas möjligheter att verka och utvecklas.

Under februari – mars skickade Skånes Ridsportförbund en enkät till samtliga partier i alla skånska kommuner. Enkäten innehöll sju frågor och riktades till partiets gruppledare för kommunfullmäktige. Tillsammans med enkäten bifogades ett faktablad gällande ridsport.

Den totala svarsfrekvensen, efter ett utskick och två påminnelser, blev 57 procent.

Flest svar lämnade Centern och Miljöpartiet med svar från 22 av Skånes 33 kommuner.
Liberalerna och Sverigedemokraterna var tätt efter med 21 svar.

På frågan vilket inflytande partiet haft under större delen av innevarande mandatperiod svarade 53% av respondenterna att partiet är i opposition medan 35% svarade att de styr med stöd av ett eller flera andra partier. 12% av respondenterna uppgav svarsalternativet ”annat” på samma fråga.

I de olika kommunerna varierade siffrorna mellan 1 och 8 över hur många partier som svarat, flest svar kom från Lund respektive Hässleholm. Östra Göinge sticker ut som den enda kommun där inte något parti alls besvarat enkäten.

Frågor som återkommer i de olika kommunerna är anläggande av ridvägar, kollektivtrafik till och från ridskolor och jämlik fördelning till olika idrotter. Flera av partierna menar att ridsporten är väl tillgodosedd och att inga större insatser behövs.

Resultatet av enkäten finns på en hemsida där man kan se alla svar i alla kommuner. För att ta del av svaren i enkäten får man klicka på varje kommun.

Enkäten > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.