Foto: Fredrik Jonsving

Disciplinbasen om hästbloggaren: ”Fundamentala regler”

”Hästägarförsäkran och ryttarförsäkran är två fundamentala regler i all tävling inom svensk ridsport”, säger Cecilia Tholse Rogmark, ordförande i Svenska Ridsportförbundets disciplinnämnd, gällande fallet där en känd hästbloggare stängs av i nio månader för att ha tävlat trots virusabort på gården.

 

Cecilia Tholse Rogmark är advokat och satt med vid beslutet mot den uppmärksammade svenska hästbloggaren. Hon vill inte kommentera enskilda fall men förklarar generellt att man inte får starta om man vet att det finns en risk för smitta. Disciplinnämnden har möjlighet att stänga av ryttare upp till ett år om de allvarligt bryter mot tävlingsreglerna. I detta fall fick ryttaren sex månader, och hästägaren nio månaders avstängning.

– Sex månaders avstängning är inte ovanligt inom svensk ridsport. Att bryta mot regler avseende just smitta som finns med i ryttarförsäkran/hästägarförsäkran kan vara ett brott av allvarligare karaktär., säger Tholse Rogmark och förtydligar.

Enligt ryttarförsäkran ska ryttaren aktivt förvissa sig om att hästen är frisk och inte kan föra med sig något till tävlingsplatsen. Det räcker alltså inte som ryttare att hävda att man inte blivit informerad om sjukdomar eller möjliga smittor. Det är också på hästägarens ansvar att informera om hästen är behandlad för någon skada eller om annat som kan vara viktigt för ryttaren att veta. Det kan handla till exempel om smittor.

– Om du äger en tävlingshäst  måste du vara insatt i vissa elementära regler. Från dopningsregler och djurskydd till att hästen är tränad och i bra skick för att tävla, säger Cecilia Tholse Rogmark.

Ryttaren måste aktivt förvissa sig om att hästen inte är behandlad eller på annat sätt inte får starta.

Abortvirus är mycket allvarligt och hästar utan symptom kan vara bärare av smittan. Men från nämndens sida spelar det ingen roll vad det är för smitta. Reglerna gäller oavsett vad det är för sjukdom.

– Smitta är smitta är smitta. Sen om det är ringorm, abortvirus eller kvarka spelar inte så stor roll. Men det är klart att det blir allvarligare när man haft veterinär ute som informerar att det kan finnas risk för allvarligare smitta.

– Vad gäller allvarligare smittsamma sjukdomar som abortvirus kan det vara förödande skadekonsekvenser om någon annans häst på tävlingsplatsen skulle smittas, säger Cecilia Tholse Rogmark.

Eget ansvar

Både hästägare och ryttare har alltså skyldighet att se till att tävlingsreglementet följs. I det aktuella fallet gör gårdens veterinär – tillika delägare i det kastande stoet – bedömningen att det kunde röra sig om abortvirus redan första dagen och provtagning beställdes. Berörd person har också påvisat att hens egenintressen i aveln kan ha påverkat utsagan till disciplinnämnden. Någon utredning mot veterinären är inte aktuell.

– Vi i disciplinnämnden tar inte ställning till om veterinärer gjort rätt eller fel. Vi tar endast ställning till hur den anmälde har agerat eller inte agerat. Veterinärer har sina egna kontrollorgan, säger Cecilia Tholse Rogmark.

”Inte obligatoriskt”

Veterinären påtalar i sitt yttrande till nämnden att det inte är obligatoriskt att varken ta prover eller isolera ett sto på grund av ett dödfött föl. Proverna togs, enligt hen, för att se om stoet var möjligt att betäcka igen redan vid fölbrunsten.

Från disciplinnämndens sida hoppas man att besluten ska belysa tävlingsreglerna.

– Det är jättetråkigt för oss att stänga av så länge. Men det positiva i det här, om det finns något sådant , är att vi faktiskt belyser reglementet för hästägare och ryttare, säger hon.

Förr fick de tävlande skriva under en försäkran om att hästen var i så kallat tävlingsmässigt skick inför start. Numera behöver ryttarna inte skriva under, då reglerna bara finns i tävlingsreglementet.

– Nu läser man det kanske när man tar grönt kort. Ryttarförsäkran är en fundamental del i allt tävlande och man skall kunna försäkra att man kan reglerna, att hästen inte är smittad eller vistats i ett stall där det finns eller funnits smitta, inte dopad eller behandlad av något som innebär karens och att den är i form för att tävla så kallat ”tävlingsmässigt skick”’, säger Cecilia Tholse Rogmark.

 

En eventuell överklagan måste lämnas in senast den 25 september. Den går till Riksidrottsnämnden som kan pröva ärendet. Tills ärendet är prövat gäller avstängningen. Ryttaren får alltså inte tävla och hästägaren får varken tävla eller utöva andra uppdrag inom ridsport. Hästägaren och ryttaren kan dock begära att avstängningen inte ska gälla under tiden Riksidrottsnämnden handlägger ärendet.

Känd hästprofil stängs av i nio månader

Hästprofilen kommenterar beslutet i bortplockat inlägg

Disciplinnämndens beslut gällande hästprofilen

Disciplinnämndens beslut gällande ryttaren

Gilla Sportbladet Ridsport på Facebook!

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.